Open VLD wil abortus volledig uit het strafrecht halen

Jean-Jacques De Gucht © ImageGlobe

Open VLD zal parlementair initiatief nemen om abortus helemaal uit het strafrecht te halen, zegt senator Jean-Jacques De Gucht in De Zondag. Op 5 april 1990 verscheen de omstreden wet, waarvoor koning Boudewijn even troonsafstand deed, in het Staatsblad.

Het is vandaag een kwarteeuw dat abortus onder bepaalde omstandigheden toegelaten is. ‘Dat was een belangrijke eerste stap, nu moet de volgende stap gezet worden: abortus uit het strafrecht halen’, meent Open VLD-senator Jean-Jacques De Gucht, specialist in ethische kwesties. ‘Mensen die kiezen voor zwangerschapsafbreking, doen dat omdat ze het beste voor hebben met kinderen. Dat is geen strafbaar feit.’

Vreest u niet dat mensen er dan lichtzinnig mee zullen omgaan?

Nee. Mensen zullen altijd weloverwogen omgaan met abortus. Belangrijker is dat er een eerlijker dialoog kan ontstaan als dat stigma verdwijnt.

De abortuscentra vragen een uitbreiding van de wettelijke termijn die nu 12 weken bedraagt.

Daar moet inderdaad ernstig over nagedacht worden. Nu moeten vrouwen na de termijn van 12 weken naar het buitenland gaan voor abortus.

Moeten artsen die een abortus weigeren, verplichtworden om de patiënt door te verwijzen naar een andere arts?

Ja. Als een patiënt wil kiezen voor abortus en de vraag voldoet aan alle wettelijke vereisten, dan moet die patiënt geholpen worden. Je kan een arts weliswaar niet verplichten om een medische handeling te stellen, maar die arts mag ook niet in de plaats treden van de patiënt.

Zal uw partij initiatief nemen in dit dossier?

Ja. Wij gaan, na overleg met de sector, het voorstel op tafel leggen om abortus uit het strafwetboek te schrappen. Dat zal ofwel in de Kamer ofwel in de Senaat zijn. Dit is hoe dan ook een zaak van het parlement, niet van de regering. En we moeten niet wachten om dat debat te voeren.

Paul Cobbaert / De Zondag

‘Abortuswet is een drama’

Tijdens de hoogmis van Pasen in de Brusselse Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal heeft aartsbisschop André-Joseph Léonard kritiek geüit op de abortuswet. Léonard sprak over een ‘drama’, maar hij zei ook dat de katholieke kerk vrouwen die abortus plegen niet wil veroordelen.

‘Eergisteren (vrijdag) was het de 25ste verjaardag van de abortuswet in België’, zei Léonard. Volgens de aartsbisschop zijn er sinds 1990 minstens 300.000 kinderen geaborteerd. ‘Het gaat uiteraard altijd om slachtoffers die zich niet eens konden verdedigen. We mogen nooit vergeten dat wij allemaal ooit dat kleine embryo, die foetus waren in de moederschoot. En we zijn enkel hier omdat we gerespecteerd werden toen we ons in dat kwetsbare stadium van ons leven bevonden. Als christenen is het niet onze bedoeling de vrouwen te veroordelen die abortus meemaken, en nog minder diegenen onder hen die zelf het slachtoffer waren van hun omgeving. We willen alleen maar bevestigen dat wij tegelijkertijd het kostbare leven van het ongeboren kind én de waardigheid van iedere vrouw met een warm hart willen verdedigen, en dat we de organisaties steunen die vrouwen helpen om hun kind te houden, ook in heel moeilijke situaties’, zei het hoofd van de katholieke kerk in België.

Léonard bracht ook het verzet tegen de abortuswet van de toenmalige koning Boudewijn in herinnering. ‘Gelukkig is het ook de verjaardag van de profetische daad van koning Boudewijn, die de Belgen en de hele wereld voor altijd zal herinneren aan de ernst van abortus’, klonk het. (Belga)

Partner Content