Open Vld vraagt extra maatregelen voor kinderen met beperking

Hoewel de coronamaatregelen in de sector voor personen met een handicap vandaag/maandag een stuk versoepeld worden, is dat voor veel kinderen en jongeren met een beperking nog geen oplossing. Dat zegt Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde.

Hij verwijst naar een bevraging van de vzw Onafhankelijk leven waaruit blijkt dat 80 procent van de ondervraagde ouders hun kind met een handicap nog niet kan laten terugkeren naar de zorgvoorziening. Vande Reyde pleit onder meer voor een verlengde financiële ondersteuning voor kinderen en jongeren met een handicap.

Ook in de sector van de personen met een handicap worden de coronamaatregelen stap voor stap versoepeld. Vanaf vandaag/maandag 25 mei kunnen personen met een handicap – die nu al twee maanden lang dag en nacht bij hun zorgaanbieder of thuis verblijven – geleidelijk aan terug naar huis of naar hun zorgaanbieder.

Maar volgens Open Vld-parlementslid Maurits Vande Reyde is voor veel kinderen met een beperking een terugkeer naar hun vertrouwde zorgvoorziening nog niet mogelijk omwille van de strikte veiligheidsmaatregelen. Zo blijkt uit een rondvraag van de vzw Onafhankelijk Leven, een belangenorganisatie voor ouders van kinderen met een beperking, dat er voor 80% van de ondervraagde ouders nog geen terugkeer mogelijk is voor hun kind naar de zorgvoorziening.

Vande Reyde vraagt daarom om de tijdelijke Covid-steun voor ouders die hun kinderen thuis moeten blijven opvangen, te verlengen. Hij pleit eveneens voor extra zorgondersteuning bij ouders thuis vanuit de zorgvoorzieningen. Vande Reyde: ‘Sinds het begin van de Covid-periode staan veel ouders alleen in voor de zorg van hun kind met een handicap. Dat is voor hen ontzettend zwaar. Heel veel gespecialiseerde zorg, zoals kinesitherapie en therapeutische begeleiding, is namelijk weggevallen. De heropstart van zorgvoorzieningen op 25 mei biedt nu voor velen nog steeds geen uitweg. Vele kinderen behoren tot de risicogroep en kunnen niet terugkeren. Ze dreigen dan ook vergeten te worden tijdens deze exitperiode.’

Partner Content