Open Vld profileert zich ten koste van Kris Peeters: ‘Moet dit allemaal en plein public?’

Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en Kris Peeters (CD&V) © Belga
Stavros Kelepouris
Stavros Kelepouris Journalist Knack.be

De Vlaamse partijen in de federale regering blijven met elkaar in de clinch liggen. Nadat N-VA en CD&V elkaar de andere wang aanboden, nemen de liberalen de handschoen op. Kris Peeters is niet voor het eerste in deze legislatuur kop van jut, al wil Open Vld ‘geen grote bagaar‘.

Tijdens de plenaire zitting in het Federaal Parlement opperde liberaal Vincent Van Quickenborne de werkloosheidsvergoeding in de tijd te beperken. Een eis die er kwam nadat verscheidene kranten het verhaal brachten van twee hartsvriendinnen, waarvan de ene een veel hoger pensioen had dan de andere: vreemd genoeg bleek de vrouw die altijd werkloos geweest was een hoger pensioen te hebben dan haar vriendin, omdat die tweede lange tijd zelfstandige was. Door werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken, wil van Quickenborne die absurde situatie in de toekomst uitsluiten. Werklozen vallen dan terug op een leefloon dat geen pensioenrechten met zich meebrengt.

Minister Kris Peeters (CD&V) liet snel weten wat hij daarvan dacht, geholpen door wat forse lichaamstaal: met duim en wijsvinger streng tegen elkaar gedrukt richting Van Quickenborne. ‘Ik kan heel duidelijk zijn, de werkloosheid beperken staat niet in het regeerakkoord en zal niet worden uitgevoerd tenzij alle partners het daarover eens zijn,’ klonk het vermanend. De wederzijds blikken spraken boekdelen, en er kon nog een sneer van de minister bovenop: ‘ik wil daar niet op terugkomen, daar waren jullie vorige week ook heel duidelijk in.’

Egbert Lachaert (Open Vld)
Egbert Lachaert (Open Vld)© BelgaImage

Daarmee verwees Peeters naar de aanslepende discussie over een meerwaardebelasting. Vorige week leek N-VA-voorzitter Bart De Wever te suggereren dat een compromis in het vooruitzicht lag, maar de liberalen stelden daarna gauw een veto tegen de CD&V-eis – en dat lag de christendemocraten duidelijk op de lever. Bij Open Vld pookte Egbert Lachaert het vuur gisteren verder op. ‘Het beperken van de werkloosheidsuitkeringen staat niet in het regeerakkoord. De meerwaardebelasting ook niet,’ tweette hij.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Veel duidelijker kan je twee dossiers niet aan elkaar linken, zegt UGent-politicoloog Carl Devos. ‘De liberalen maken de koppeling tussen beide dossiers expliciet, en dat is trouwens niet voor het eerst. Ik denk dat ze alleszins nerveus worden omdat ze voelen dat de twee grote partijen in de regering tot een akkoord lijken te komen over de meerwaardebelasting.’ Daarvoor gaat dan wel de pas herwonnen vrede in de regering op de schop. ‘De hardheid is er wat uit, de oekazes blijven achterwege, het gaat weer over de inhoud – en dat is goed. Maar je kan je ook de vraag stellen of een aantal discussies niet binnenskamers kan gevoerd worden. Waarom moet dat allemaal en plein public?’

Geen pasmunt

Dossiers als pasmunt gebruiken, zo werkt het niet.

Open Vld-woordvoerder Thomas Vanwing

Bij de liberalen willen ze evenwel ‘geen grote bagaar‘ uitlokken. Volgens woordvoerder Thomas Vanwing heeft Van Quickenborne enkel een oplossing ten gronde willen aanreiken. ‘Als CD&V blijft zeggen dat het beperken van de werkloosheid no pasaran is: ok dan, maar we moeten wel het probleem aanpakken. We zullen kijken hoe we dat op een andere manier kunnen doen. Kris Peeters zei gisteren dat het beperken van de werkloosheid er alleen kan komen als alle coalitiepartners het erover eens zijn – CD&V is tegen, dus voila.’

Dat een prominente liberaal als Lachaert de werkloosheidsuitkering en de meerwaardebelasting aan elkaar haakte, heeft volgens Vanwing niets te maken met een voor-wat-hoort-wat-scenario. ‘Dossiers als pasmunt gebruiken, zo werkt het niet. Het was niet meer dan een terechte opmerking. Er kan maar iets buiten het regeerakkoord gebeuren als alle partners het daarover eens zijn. Dat zal gelden voor de meerwaardebelasting zoals dat zal gelden voor de werkloosheidsuitkering.’

Kris Peeters (CD&V)
Kris Peeters (CD&V)© belga

Opnieuw zien de christendemocraten het anders. ‘In het regeerakkoord staat wel dat we voor sociale rechtvaardigheid gaan zorgen en dat de grootste schouders de zwaarste lasten moeten dragen,’ preciseert CD&V’er Stefaan Vercamer. Lees: eigenlijk staat de meerwaardebelasting er wél in, zij het in meer algemene termen. ‘Ik heb mee aan tafel gezeten toen dat regeerakkoord onderhandeld werd. We hebben samen beslist het beperken van de werkloosheid niet op te nemen. Ik ben zelf een loyale partner, en verwacht dat ook van de andere coalitieleden.’

Bovendien brengt het beperken van de werkloosheidsuitkering weinig zoden aan de dijk, argumenteert Vercamer. Het verhaal dat Van Quickenborne aanhaalde was immers het resultaat van regelgeving die al 45 jaar oud is. ‘Intussen hebben we al heel wat beslissingen genomen waardoor die situatie in de toekomst zo goed als onmogelijk zal worden.’

‘Open Vld springt in het gat dat N-VA laat liggen’

Peeters herhaalde vanmorgen voor de start van de ministerraad dat hij niet van plan is zijn standpunt te veranderen. Ook van N-VA hoeven de liberalen weinig medewerking te verwachten: Peter Dedecker liet op Twitter weten dat de partij weliswaar voorstander is van de maatregel, maar dat het niet in het regeerakkoord staat. ‘Dit is een opportuniteit voor Open Vld om in het gat te springen dat N-VA laat liggen,’ analyseert Carl Devos.

‘Je merkt dat Open Vld zich wat meer aan het profileren is. Een en ander komt misschien toevallig samen, maar deze week was er ook de boekvoorstelling van Gwendolyn Rutten – een boek waarin de partijvoorzitster toch een paar straffe uitspraken doet. Er was eerder al een Knack-interview met kritiek van Egbert Lachaert richting Kris Peeters, en dan gisteren de uitval van Van Quickenborne.’ De sfeer binnen de regering blijft op die manier erg onderkoeld. Het vredesakkoord tussen Wouter Beke en Bart De Wever heeft aan het oppervlak dan wel een nieuwe laag vernis gelegd, maar in het hart van de coalitie is weinig veranderd. Devos: ‘De relaties zijn niet plotsklaps beter, en de druk komt – zoals je ziet – dan wel op andere manieren naar boven. De enige manier waarop er weer samenhang in de ploeg kan komen, is rond hele concrete beslissingen en dossiers.’

Partner Content