Open conflict tussen experten en Ben Weyts over eindtermen

Ben Weyts (N-VA) op 24 juni 2020. © Belga

Experten die mee hebben gesleuteld aan de eindtermen voor het secundair onderwijs uiten in een open brief in De Morgen hun ongenoegen over de versie die vrijdag op de ministerraad besproken zal worden. ‘Wat we in het onderwijs leren, dat leggen we beter niet vast in achterkamertjes.’

De Vlaamse regering buigt zich momenteel over nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Bedoeling is dat die vanaf het schooljaar 2021-2022 worden ingevoerd. Verschillende ontwikkelcommissies met leerkrachten, vertegenwoordigers van de onderwijskoepels, experten, enzovoort hebben zich zo’n twee jaar lang over de invulling van die nieuwe eindtermen gebogen.

Het eindtermendossier stond vorige week op de agenda van de Vlaamse regering, maar werd van de agenda gehaald. Volgens critici omwille van politieke onenigheid over het dossier, volgens minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) moest het dossier nog door een ‘helikoptercommissie’ onder de loep genomen worden om het draagvlak voor de eindtermen zo groot mogelijk te maken. Vrijdag staat het opnieuw op de ministerraad.

Nu trekken enkele experts die in die ontwikkelscommissies zaten aan de alarmbel omdat ze zich niet meer kunnen vinden in wat er op tafel ligt. Tijdens de commissies is ‘niet over één nacht ijs gegaan’. ‘Er werd intens en geduldig gewikt en gewogen, stukken werden bijgevoegd en geschrapt en er werd wel eens scherp gediscussieerd – steeds met als doel een actueel, kwalitatief, evenwichtig en haalbaar pakket eindtermen aan de scholen en de leerlingen van de toekomst te kunnen voorleggen’, klinkt het in de open brief.

In januari hadden we een akkoord over het geheel. Toch zijn de onderwijsverstrekkers blijkbaar achter onze rug in de achterkamertjes van het kabinet gaan onderhandelen.

Lichter pakket

‘In januari hadden we na een grondige haalbaarheidsanalyse met alle actoren – ook de koepels – een akkoord over het geheel. Toch zijn de onderwijsverstrekkers blijkbaar achter onze rug in de achterkamertjes van het kabinet-Weyts (N-VA) gaan onderhandelen om de eindtermen hier en daar nog verder te verdunnen’, schrijven de experten verder. ‘Sommige zaken zijn herschreven op een lager niveau, andere zaken werden verplaatst, nog andere ad hoc geschrapt.’

Volgens de ondertekenaars zijn verschillende domeinen getroffen: burgerschap, historisch en cultureel bewustzijn, programmeren, STEM, wiskunde… ‘Hierdoor mist het geheel vaak conceptuele samenhang en worden logische leerlijnen doorbroken en onderuitgehaald. Schrappingen vinden we vooral bij de arbeidsmarktgerichte opleidingen. Het is nu dus blijkbaar de bedoeling dat die leerlingen een lichter pakket aangeboden krijgen dan we met de ontwikkelcommissies voor ogen hadden.’

De helikoptercommissie ‘moest blijkbaar vooral het glijmiddel zijn om niet meer naar de experts en ontwikkelcommissies te moeten terugkoppelen’, luidt het nog. ‘Het is geen faire manier van werken en het schaadt mogelijks de kwaliteit van ons werk en van het toekomstig onderwijs. We zijn graag mee de ambassadeurs van de nieuwe eindtermen waar we met hart en ziel aan gewerkt hebben, maar dan moeten we ons ook met die eindtermen kunnen vereenzelvigen.’

De ondertekenaars vragen aan minister Weyts en de Vlaamse regering om toch nog de mogelijkheid te krijgen om de voorgestelde wijzigingen te evalueren. De brief werd onder meer ondertekend door Filip Moons (UA en Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars), Patrick Loobuyck (UA en UGent), Bruno De Wever (UGent) en Karel Van Nieuwenhuyze (KU Leuven).

Partner Content