Bart Van Malderen (SP.A)

Open Brief aan Karel Van Eetvelt

Bart Van Malderen (SP.A) Vlaams parlementslid voor SP.A

Pleiten voor een systeemcrisis in ons land, zoals die in Spanje, is gevaarlijk, zo waarschuwt Bart Van Malderen de kopman van Unizo, Karel Van Eetvelt.

Geachte Heer Van Eetvelt,
Beste Karel,

Ik las net je interview in Het Financieel Dagblad. Je vertelt in deze Nederlandse krant ronduit over wat leeft bij de Vlaamse ondernemer en hun politieke voorkeur. Meningen die ik op zich respecteer en waar ik graag het debat over aan ga. Bij één passage echter ging mijn nekhaar echt rechtstaan, namelijk deze waarin je het hebt over de situatie in Spanje. “Daar valt een bank om, met catastrofale gevolgen voor de staatsfinanciën. Dan verandert er iets; dat moet wel. Dat zou hier ook kunnen gebeuren, bijvoorbeeld met Dexia. Ik heb vorige week ondernemers voor het eerst horen zeggen: laat ons ook zo’n schok organiseren.” Spanje als lichtend voorbeeld voor ons land? Alleen al de suggestie dat ondernemers bewust een crisis zouden opzetten om een politieke agenda ingevuld te zien?

Ben je zeker dat dit scenario ook de wil is van je achterban? En is het niet je taak als captain of society om aan diezelfde achterban de gevolgen van al te lichtzinnige uitspraken beter te duiden dan met: “jongens, dat zijn scenario’s die je niet moet nastreven. Je creëert armoede en sociale onrust en dat is voor een ondernemer ook geen leuke omgeving.”

Een systeemcrisis zoals in Spanje, of de oorzaken nu financieel of institutioneel-politiek zijn, draagt bij tot een aanhoudende instabiliteit op het Europese niveau, waar we allemaal de gevolgen van dragen. De sociale gevolgen ervan zijn bovendien zo enorm dat een aantal cijfers voor zich spreken. Bijna 60 procent van de Spaanse jongeren zijn vandaag werkloos, een hele generatie dreigt verloren te gaan. Mensen plegen zelfmoord omdat ze uit hun huis worden gezet. Maar ook: van de 177.000 bedrijven die tussen 2007 en 2011 in Spanje verdwenen, ging het in het merendeel van de gevallen over KMO’s. De EU vreest dit jaar nog voor een verdere achteruitgang van Spanje met 1,4 procent.

Moeten de verkiezingen van 2014 dat doel kiezen? Is dat de toekomst volgens de Vlaamse ondernemer? Is dat het scenario waar de kiezer achterstaat?

Ik ben ervan overtuigd dat er in dit land heel wat ondernemers zijn die beseffen dat een stabiel klimaat en degelijke sociale bescherming noodzakelijke voorwaarden vormen om tot groei te komen. Ondernemers die beseffen dat economische instabiliteit en sociale achteruitgang nefast zijn voor het consumentenvertrouwen. Mijn eigen moeder bijvoorbeeld. Ze baat al 42 jaar lang een buurtwinkel uit en beseft maar al te goed dat als mensen geen inkomen hebben ze ook niets bij haar kunnen besteden. Economy for dummies.

Een systeemcrisis als vehikel voor een politieke agenda is evenzeer nefast voor onze eigen ondernemers. We zullen samen door de actuele crisis moeten raken, om er ook samen de vruchten van te plukken. Wie wil vermenigvuldigen moet soms ook leren delen.

Met oprechte groet,

Bart Van Malderen
Fractieleider SP.A Vlaams Parlement

P.S.: Ik ben trouwens gerust bereid om te spreken over hervormingen. Of het nu gaat over een fiscaliteit die werken en ondernemen meer beloont dan speculeren en rentenieren, of over een drastische hervorming van ons vergunningenbeleid of over het invullen van knelpuntvacatures door het beter benutten van de reserves op de arbeidsmarkt. Altijd bereid tot een gesprek.

Partner Content