Ook Open Vld Gent maakt vergoedingen mandatarissen bekend

Geert Versnick © Belga

De Gentse liberalen maken de vergoedingen van hun mandatarissen bekend. Het overzicht van de inkomsten uit de verkozen mandaten, en de daaruit afgeleide mandaten, bestaat uit nettobedragen per jaar, na partijafdracht, berekend op basis van fiscale fiches uit 2015.

De Gentse liberalen maken de vergoedingen van hun mandatarissen bekend. Het overzicht van de inkomsten uit de verkozen mandaten, en de daaruit afgeleide mandaten, bestaat uit nettobedragen per jaar, na partijafdracht, berekend op basis van fiscale fiches uit 2015.

Vorige week sprak Geert Versnick op Radio 1 over een maandelijks nettobedrag van 5.850 euro, wat hij zaterdag in De Tijd corrigeerde naar 6.500 euro. Uit de lijst die zijn partij bekend maakt, geeft Versnick 88.944 euro inkomsten uit mandaten en afgeleiden aan, met daarbovenop een forfaitaire vergoeding van 24.098 euro voor kosten verbonden aan het ambt van gedeputeerde.

Zoals bekend had Versnick tot eind juni 2016 ook nog een bestuurdersfunctie bij Optima Group, de holding boven de halverwege juni failliet verklaarde bank. Van 10 september 2014 tot 21 juni 2016 was hij ook bestuurder bij projectontwikkelaar Land Invest Group, waarvan voor 2014 geen aangifte te zien is op cumuleo.be. Omdat die twee functies geen afgeleiden zijn uit een politiek mandaat, staan die niet opgelijst in het overzicht van Open Vld Gent.

Kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq, die het ambt van eerste schepen cumuleert met dat van Vlaams Volksvertegenwoordiger, geeft opgeteld een inkomen van 66.160 euro op, exclusief een forfaitaire onkostenvergoeding van ruim 24.000 die hij van het Vlaams Parlement krijgt.

Schepen van Financiën Christophe Peeters geeft 40.468 netto inkomsten uit zijn schepenambt op, aangevuld met 12.619 euro uit afgeleide mandaten, waarvan ruim 10.000 euro van Publipart.

Van de liberale uitvoerende mandatarissen, ontvangt schepen Sofie Bracke

het minst uit afgeleide mandaten. De liberalen publiceren hun vergoedingen exact een week nadat sp.a en Groen dat ook deden. Dat komt omdat onder meer kandidaat-burgemeester en eerste schepen Mathias De Clercq tot zondag in het buitenland zat en de partij nettobedragen uit fiscale fiches haalde, zo is te horen.

Partner Content