Ook jongeren verkiezen nog steeds ‘echte’ boeken boven e-books

(Belga) Liefst 84 procent van de Vlamingen neemt nog altijd liever een ‘echt’, gedrukt boek in handen dan een e-book te lezen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Boekbarometer, die maandag in Antwerpen is voorgesteld op de 75ste Boekenbeurs. Opvallend is dat ook bij jongeren van 12 tot 18 jaar nog driekwart de gedrukte versie verkiest. Diezelfde leeftijdscategorie is er zich wel van bewust dat jongeren te weinig lezen.

Voor de Boekbarometer 2011 liet boeken- en multimediaverkoper ECI een peiling uitvoeren bij 4.000 Vlamingen. De vragen behandelden stereotype opvattingen over leesgedrag en -gewoonten. “Het onderzoek heeft me verrast”, reageert Sandra van Geeteruyen van ECI België. “Vooral de felheid waarmee het boek tegenover het e-book wordt verdedigd, is frappant in een maatschappij die in razendsnel tempo digitaliseert.” Een mogelijke verklaring ziet van Geeteruyen in het feit dat e-books in België nog steeds relatief duur zijn. De meerderheid van de Vlamingen vindt blijkbaar ook dat jongeren te weinig lezen. Opmerkelijk is dat de jongeren tussen 12 en 18 het daar zelf grotendeels mee eens zijn (60,6 procent). Overigens: hoe ouder de respondent van de peiling, hoe meer hij of zij ervan overtuigd is dat jongeren enkel stripverhalen lezen. Tot slot nog een opvallend resultaat: meer dan 20 procent van de autochtone bevraagden denkt dat allochtonen uitsluitend een heilig schrift (Koran, Bijbel, …) tot hun literatuur rekenen, terwijl 61,9 procent van de respondenten van allochtone afkomst dat sterk afwijst. (COR 360)

Partner Content