‘Onze staatsstructuur is niet klaar voor de evolutie van de zorgsector’

© istock

Erwin Devriendt, topman van Solidariteit voor het Gezin, pleit voor een nieuwe staatshervorming.

Onze staatsstructuur is niet klaar voor de evolutie van de zorgsector naar meer thuiszorg, minder bejaardentehuizen en minder ziekenhuizen. Dat stelt de topman van Solidariteit voor het Gezin, de organisatie met 5.800 personeelsleden die zorg op maat aanbiedt, Erwin Devriendt zondag in Het Nieuwsblad. Hij pleit daarom voor een nieuwe staatshervorming.

“Er moet een einde gemaakt worden aan de opsplitsing van de zorg tussen federale en Vlaamse overheid”, aldus Devriendt, die wijst op de opdeling tussen thuiszorg (Vlaams) en thuisverpleging (federaal) is. “Dat zijn twee compleet andere systemen. Zo werken we helemaal naast elkaar, terwijl er met samenwerking een enorme winst valt te boeken.”

Devriendt baseert zich voor die stelling op drie proefprojecten met “geïntegreerde zorg”, waarbij een zogenaamde zorgcoach de mensen thuis bijstaat in het regelen van hulp op maat. “Wat bleek? De 220 mensen uit het proefproject kunnen bijna een jaar langer thuisblijven”, aldus Devriendt. “Als we dat overal zouden kunnen invoeren, zouden we de tsunami aan vergrijzing in bejaardentehuizen veel beter kunnen opvangen.”

Een betere samenwerking kan volgens Devriendt enkel door een nieuwe staatshervorming. “In de ouderenzorg is dat drie jaar geleden wel gelukt: daar is de Vlaamse overheid volledig bevoegd geworden”, stelt hij. “Maar voor de rest loopt er een scheiding tussen enerzijds de zorg en anderzijds alles wat medisch is. Dat maakt het moeilijk, dat zou moeten worden samengebracht. Op zich maakt het mij zelfs niet uit of dat federaal dan wel Vlaams is.”

Partner Content