Opinie

Vlinks

‘Onze samenleving is nog niet in het reine met andere vormen van liefde dan heteroliefde’

Vlinks Vlinks streeft naar een sociaal, rechtvaardig en inclusief Vlaanderen met maximale autonomie.

‘Zolang liefdesliedjes die gaan over liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht voor commotie zorgen, is onze samenleving nog niet in het reine met andere vormen van liefde dan heteroliefde’, schrijft Gert Verwilt van Vlinks.

In de wondere wereld van de meiden van K3 is het goed toeven. Dan heb ik het niet zozeer over de liquide middelen die overvloedig binnenstromen bij Studio 100, maar wel over het “kinderutopia” dat het drietal doorheen hun liedjesteksten opbouwt. Een van de fijne boodschappen die ze meegeven in liedjes als Iedereen is anders en Alle kleuren is dat iedereen in wezen gelijk is, van in Afrika tot in Amerika, vanop de Himalaya tot in de woestijn.

‘Onze samenleving is nog niet in het reine met andere vormen van liefde dan heteroliefde’

Ik kan die educatieve insteek wel smaken. Jong geleerd is oud gedaan? Ook op hun nieuwste album Ushuaia, dat ondertussen al 130.000 keer besteld werd in Vlaanderen en Nederland, gaat K3 op die lijn verder. In het nummer De aarde beeft staat de boodschap centraal dat we als aardbewoners de plicht hebben om onze planeet in decente staat door te geven aan de volgende generaties. Het meest besproken nummer op het album is ongetwijfeld Prinsesje en superman. Het gaat over een prinsesje dat een ander prinsesje graag ziet, alsook over het in vraag stellen van stereotype genderrolpatronen. Ik draag dit moedige initiatief van K3 een bijzonder warm hart toe. Niet in de laatste plaats omdat mijn puberende 16-jarige tienerzoon van jongens houdt. Iets wat ik hem van harte gun en waar ik sinds zijn outing een half jaar geleden nooit een probleem mee heb gehad. Heeft een liefhebbende vader een andere optie?

“Als ik hou van jou en jij ook van mij

Waarom is dan niet iedereen blij?”

Het is alsof de tekstschrijver profetische gaven had. Weliswaar waren de meeste reacties positief, maar dit was niet het geval voor iedereen. Uiteraard komen er dan enkele usual suspects in beeld; zoals de gewezen rapper Abou Hafs, radicale haatprediker annex arabist en islamoloog uit Hilversum, die op zijn Facebook-pagina “Bewust moslim” fel van leer trok tegen deze perfide poging om kinderzieltjes te corrumperen.

Verzuurde reacties

Tot mijn verbazing las ik ook enkele verzuurde reacties op de sociale media. Zelfs op mijn eigen open Facebook-account waar iedereen zijn zegje kan doen. Er werd gesproken over een “agressief holebi-leger” dat de samenleving van alles wil opdringen en nog meer van dat fraais. Donald Trump en andere Zwarte Pieten werden er zowaar bij gesleurd, met als resultaat een troebel en onwelriekend amalgaam van non-argumenten. “De elite meneer, eerst wil ze ons doen geloven dat de wereld opwarmt, daarna pakken ze Zwarte Piet van ons af en nu promoten ze homoseksualiteit als de norm. Wat is de volgende stap, een liedje over transgenders?” In die termen zou je het ietwat verknipte discours kunnen samenvatten. Deze vakkundig geconstrueerde volzin wil ik u, argeloze lezer, ook niet onthouden: “What’s next: rustgevende, multiculturele, transseksuele masturbatiegeluiden“…

Tussen al die hate speech door maakte ik me de bedenking dat deze homofoben in feite ook heterofoob zijn. Ze zijn bang voor de ander, want “anders dan het eigene” is de betekenis van het Griekse woord heteros. Maar dit geheel terzijde. Je zou kunnen zeggen dat je je niet hoeft te storen aan de mening van enkele “onverlichte geesten” omdat ze een achterhoedegevecht voeren. Klopt, maar op de keper beschouwd bevinden deze uitwassen zich aan het uiteinde van een continuüm, waarbij degenen die onvoorwaardelijk niet-heteroseksualiteit omarmen jammer genoeg nog niet de overgrote meerderheid uitmaken.

Zo wees een onderzoek uit 2014 van de Universiteit Antwerpen, met als titel “Attitudemeting m.b.t. seksisme, holebifobie en transfobie” uit dat 42% van de hetero’s in België niet akkoord gaan met de stelling dat kinderen al in de kleuterschool moeten leren dat holebi’s normaal zijn. Dit zou je kunnen interpreteren als een impliciet waardeoordeel, wat dan weer inhoudt dat er nog een lange weg is af te leggen. Niet alleen in België trouwens, in Frankrijk houdt bijna-president François Fillon er oerconservatieve denkbeelden op na. Hij is een tegenstander van het holebihuwelijk en van adoptie door holebi-ouders.

Voortschrijdend inzicht

Zolang liefdesliedjes niet in de eerste plaats als zodanig worden gepercipieerd, maar ook en vooral als statement gelden omdat het gaat over liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht, is onze samenleving nog niet in het reine met andere vormen van liefde dan heteroliefde.

Dat de algehele aanvaarding daarvan ooit een feit zal zijn is een zekerheid, voortschrijdend inzicht is een bijzonder krachtige motor van verandering en evolutie. Ondertussen hoeven we niet op onze luie krent te zitten en is waakzaamheid voor elke manifestatie van intolerantie geboden. Deze alertheid kunnen we ook al zingend gestalte geven. Bijvoorbeeld met K3.

“Wie je bent, met wie je ’n toekomst bouwt,

Vol met tederheid, een jongen of een meid,

Weet je wat, het laat me berekoud

Als je iemand vindt die van je houdt.”

Bekijk meer video’s van vtmnieuws op nieuws.vtm.be

Gert Verwilt is kernlid van Vlinks

Partner Content