Onvoldoende expertise voor wet over medische schade

België heeft te weinig artsen met expertise in medische aansprakelijkheid voor de behandeling van klachten van opgelopen schade na een ingreep.

Dankzij de wet op de foutloze aansprakelijkheid moeten patiënten bij een medische fout niet langer de fout van de arts bewijzen. De wet werd op 2 april 2010 van toepassing, maar de ingediende klachten kunnen door het fonds voor foutloze aansprakelijkheid nog niet behandeld worden omdat de uitvoeringsbesluiten nog ontbreken. Daarvoor is het wachten op een nieuwe regering want dit zijn geen lopende zaken.

Maar ook nadat de uitvoeringsbesluiten genomen zijn en de foutloze aansprakelijkheid operationeel is, kan het nog maanden duren eer alle opstartproblemen en kinderziekten er helemaal uit zijn, zegt Filip Dewallens, voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor gezondheidsrecht en expert medische aansprakelijkheid, in het vakblad de Specialisten.

Zo heeft het fonds nood aan een tiental topexperts om schadegevallen te evalueren en te trancheren wat wel en wat niet in aanmerking komt. “Maximaal zijn er 20 à 25 ‘echte’ kenners, vrijwel allemaal adviseurs van verzekeringsmaatschappijen of optredend als gerechtsexpert”, aldus Dewallens.

Definitie van ‘schade’ Dewallens denkt dat er in eerste instantie betwistingen zullen zijn over de toepassing van de toekenningscriteria. “Binnen het Riziv is momenteel een gemotiveerde taskforce aan het werk die creatieve oplossingen moet bedenken voor het moment dat het fonds in de loop van het jaar operationeel wordt.”

Momenteel beschikt het fonds nog maar over vijf miljoen, in principe legt de regering elk jaar opnieuw de hoogte van de dotatie vast. “Echt correct inschatten hoeveel geld er nodig is, is moeilijk. Ook definiëren wat ‘abnormale schade’ precies is, is nog een pijnpunt, besluit Dewallens in de Specialisten.

Toch beschouwt Dewallens de nieuwe wet als een grote verbetering. “Een belangrijke doelstelling was immers het ‘deculpabiliseren’ van de zorgverstrekkers. Er komt geen rechtbank meer aan te pas en er wordt niet langer naar een fout of een schuldige gezocht.”

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de zorgverlener blijft wel nog verder bestaan.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content