Ontwerpakkoord moet betwistingen rond poolbasis Prinses Elisabeth deblokkeren

(Belga) De ministerraad heeft vandaag een ontwerpakkoord goedgekeurd dat de betwistingen rond de Belgische poolbasis Prinses Elisabeth op de Zuidpool moet deblokkeren, en dat voor minstens een jaar. Dat moet het mogelijk maken overleg op te starten tussen de betrokken partijen, om zo tot een nieuwe financiële structuur en organisatie te komen voor het beheer van de poolbasis.

Al enige tijd bestaat er een conflict tussen enerzijds de Belgische staat, de eigenaar van de basis, en anderzijds de International Polar Foundation (IPF), de private uitbater die voor de logistieke exploitatie van de basis zorgt. Het conflict werd nog opgevoerd toen de IPF in april het protocol dat de staat bindt, in vraag stelde. Sinds enkele weken is overleg aan de gang om ervoor te zorgen dat de poolbasis haar wetenschappelijke rol kan vervullen. De overeenkomst tot deblokkering die de ministerraad vrijdag overeenkwam, houdt volgens bevoegd staatssecretaris Philippe Courard een “constructief compromis” in tussen de overheid en de IPF. Doel is te komen tot “de intrekking van de resolutie van het protocol en het geschil over de eigendom van de poolbasis, tijdens de duur van het overleg van één jaar”. Het moet ook leiden tot de betaling aan de IPF van de verschuldigde bedragen. Dat moet toelaten de leveranciers te betalen en de liquidatie te voorkomen. Een andere doelstelling is dat de IPF aanvaardt het werkingsjaar 2013-2014 uit te voeren en vooral het budget niet te overschrijden en de wetgeving op het vlak van overheidsopdrachten na te leven. Het compromis moet ook het onderhoud en het beheer van de basis tijdens het werkingsjaar 2013-2014 in goede banen leiden. (Belga)

Partner Content