Ongebruikte buurtweg in Grimbergen zet Eurostadion op de helling

Een maquette van het Eurostadion © Belga Image

Een nieuwe tegenslag voor het Eurostadion-project. De gemeenteraad van Grimbergen vond geen meerderheid voor de afschaffing van de buurtweg op Parking C, de site van het toekomstig stadion. Die afschaffing is noodzakelijk voor het bekomen van de nodige vergunningen. Hoe het nu verder moet is onduidelijk. Zeker is dat de tijd begint te dringen, want het Eurostadion moet tegen 2020 gebouwd zijn.

Meerderheidspartij Groen stemde donderdagavond tegen. Twee leden van de Franstalige UF stemden voor, één onthield zich. Dat resulteerde in een staking van stemmen – 16 voor, 16 tegen en één onthouding – en dus geen afschaffing.

Vonnis

Projectontwikkelaar Ghelamco, die het stadion wil bouwen, had vorig jaar een zaak aangespannen voor de vrederechter van Grimbergen om de noodzakelijke schrapping van de buurtweg te bekomen. Die oordeelde dat er van verjaring van de buurtweg geen sprake is. De vrederechter beval Grimbergen om binnen een termijn van één maand een formeel verzoek te richten tot de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant tot afschaffing van de buurtweg. Grimbergen was echter van oordeel dat bij het indienen van het verzoek tot afschaffing de procedure diende gevolgd te worden die voorgeschreven wordt door de Buurtwegenwet en organiseerde hierbij eerst een openbaar onderzoek op basis waarvan thans een beslissing genomen werd.

Het vonnis van de vrederechter is overigens nog steeds niet betekend.

In onbruik

Tijdens het debat op de gemeenteraad betoogde Jelle De Wilde namens CD&V dat de discussie voor zijn partij volledig losstaat van het dossier van het Eurostadion en dat de buurtweg al lang had moeten afgeschaft geworden zijn omdat hij in onbruik is. Hij werd daarin bijgetreden door de tweede meerderheidspartij Open VLD.

‘De buurtweg is begrensd door de op- en afrit van de Brusselse ring en kan derhalve enkel gebruikt worden als voetgangers of fietsers de wegcode schenden. Als Parking C vol met auto’s staat kan hij helemaal niet gebruikt worden’, aldus De Wilde.

Ook burgemeester Marleen Mertens (CD&V) stelde dat er van een buurtweg in de praktijk geen sprake meer is.

Het nieuwe Eurostadion in Brussel
Het nieuwe Eurostadion in Brussel© Belga

Volgens schepen Eddie Boelens (Groen) is het echter belangrijk om de buurtweg te behouden omdat deze in het kader van een ander project dan dat van Ghelamco wel degelijk nog zijn nut kan hebben voor voetgangers en fietsers. Boelens verweet de andere meerderheidspartijen ‘gezwicht te zijn voor de financiële druk’.

Op Radio 1 verduidelijkte Boelens: ‘Wij zijn niet tegen een stadion, wij zijn niet tegen een ontwikkeling op Parking C, want dat is momenteel een droevige vlakte. Maar je zit daar in een deel van de Noordrand dat onder enorme druk staat door een hoop projecten, zoals ook Paleis 12, Uplace dat nog altijd aan het procederen is en het op stapel staande NEO. Op vlak van mobiliteit is dit het moeilijkste stuk van de ring. Wij zeggen daarom: kijk naar een globale visie op de Noordrand waarbij de leefbaarheid gegarandeerd wordt.’

Gerlant Van Berlaer (SP.A) beklemtoonde dat Grimbergen met het verzet tegen de afschaffing van de buurtweg een hefboom in handen zou houden om het desastreuze Eurostadionproject tegen te houden.

Ook Philip Roosen (N-VA) verweet het college dat het zwicht voor het grote geld dat de gemeente met het Eurostadion lijkt te beurt te vallen.

Tijd dringt

Hoe het nu verder moet is onduidelijk. Voor projectontwikkelaar Ghelamco, die op de site van Parking C het Eurostadion wil bouwen, dreigt alvast een extra procedureslag. In reactie op de beslissing van de gemeenteraad van Grimbergen laat Ghelamco weten dat het hierover pas een standpunt zal innemen na juridische evaluatie van de raadsbeslissing.

Volgens Ghelamco-bestuurder Philip Neyt lijkt de negatieve raadsbeslissing alvast in strijd te zijn met het vonnis dat de vrederechter van Grimbergen in september vorig jaar in deze zaak velde. ‘We denken tevens dat elke rede zoek is. Er is immers geen enkele functionaliteit van deze spookbuurtweg die een project van nationaal en regionaal belang in de weg staat’, aldus Neyt.

Ghelamco blijft naar eigen zeggen geloven in de kwaliteit van het project en gelooft nog steeds in de goede afloop. Feit is wel dat de tijd begint te dringen, want het Eurostadion moet gebouwd zijn tegen het EK voetbal van 2020.

Kunt u nog volgen?

Vorige week liet de Brusselse N-VA nog weten te willen afstappen van de plannen rond het Eurostadion als er geen huurder wordt gevonden. ‘Ik kan me niet inbeelden dat de stad Brussel jaarlijks 3 miljoen euro gaat betalen voor een stadion zonder voetbalploeg,’ zei fractieleider in het Brussels parlement en de Brusselse gemeenteraad Johan Van den Driessche in Het Laatste Nieuws.

Het eerste doel van het Eurostadion is het EK voetbal in 2020, dat plaatsvindt in 13 gaststeden. In principe kunnen ook de Rode Duivels dan hun thuiswedstrijden in het Eurostadion afwerken, maar het is vooral de bedoeling dat RSC Anderlecht als huurder zijn intrek neemt in het stadion. Daaromtrent ondertekende de club vorig jaar reeds een beginselakkoord, maar kennelijk zitten de onderhandelingen tussen Ghelamco en RSC Anderlecht strop.

En dan zijn er nog de vele klachten tegen de milieu- en bouwvergunning voor het Eurostadion. Arnaud Verstraete, Brussels Parlementslid voor Groen, dagvaardde vorige week nog Brussels minister Guy Vanhengel omwille van het gebrek aan transparantie. Lees meer.

Partner Content