Onderzoek UAntwerpen: PFAS-waarden rond 3M in dalende lijn

De 3M-fabriek in Zwijndrecht. © belga

De waarden van PFAS – de groep chemische stoffen waartoe ook PFOS behoort – in eieren uit de omgeving van de fabriek van 3M in Zwijndrecht zijn zorgwekkend hoog, maar wel sterk in dalende lijn ten opzichte van 10 jaar geleden. Dat blijkt volgens de Universiteit Antwerpen uit recent onderzoek. In groenten liggen de gemeten waarden bovendien veel lager.

Een groep onderzoekers van de UAntwerpen monitort al sinds 2004 op verschillende plaatsen de aanwezigheid van PFOS-, PFOA- en andere PFAS-componenten in de bodem, maar ook in kleine zangvogels, vissen of ongewervelde dieren zoals regenwormen. Tien jaar geleden werden ook kippeneieren van vrijwilligers op een dertigtal plaatsen in Vlaanderen, waaronder Zwijndrecht, geanalyseerd.

In 2018 en 2019 namen onderzoekers opnieuw stalen bij vrijwilligers, zowel van eieren als van groenten en de bodem, en dat tot een afstand van vijftien kilometer van het bedrijf. De resultaten van dat meest recente onderzoek werden nog niet wetenschappelijk gepubliceerd, maar werden wel al gebruikt bij het bepalen van de voorzorgsmaatregelen omtrent onder meer de consumptie van eigen eieren en groenten op verschillende afstanden van 3M.

Volgens de UAntwerpen bleken vooral de PFOS-concentraties in eieren erg hoog, al nemen ze wel sterk af naarmate de afstand tot 3M vergroot. In groenten lagen de concentraties tot honderd keer lager en kon er geen duidelijk effect van afstand tot het bedrijf worden vastgesteld. Ook voor PFOA kon geen duidelijk effect van afstand van 3M worden aangetoond, noch in groenten, noch in eieren.

Het goede nieuws is volgens de onderzoekers ook dat er blijkbaar gedurende de voorbije tien jaar een daling is opgetreden. Zo stelden de wetenschappers in eieren vlakbij 3M in 2010 nog tot meer dan 5 keer hogere concentraties aan PFOS vast dan vandaag.

Partner Content