‘Onbegrijpelijk dat N-VA neutraliteit niet steunt, is net instrument tegen fundamentalisme’

© Belga

De MR is niet te spreken over de standpunten van coalitiepartner N-VA rond het verankeren van de neutraliteit van de staat in de grondwet.

De Franstalige liberalen van de MR zijn niet te spreken over de standpunten van coalitiepartner N-VA rond het verankeren van de neutraliteit van de staat in de grondwet. Een preambule met onze basiswaarden is een “nutteloze oefening”, vinden de Vlaams-nationalisten. En termen als ‘laïcisme’ of ‘neutraliteit’ zien ze evenmin zitten, zo blijkt.

Een dubbelinterview met N-VA’ers Hendrik Vuye en Veerle Wouters in La Libre Belgique slaat de bodem weg onder het werk dat aan de gang is in de Kamer om onze basiswaarden – en niet in het minst de neutraliteit en de scheiding van kerk en staat – meer in de verf te zetten, bijvoorbeeld via een preambule bij de grondwet.

Duidelijkheid

“Die preambule zal niet voor deze legislatuur zijn”, zo valt Vuye met de deur in huis. Het is simpelweg onmogelijk, aangezien artikel 195 – dat bepaalt hoe de grondwet herzien wordt – niet voor herziening vatbaar verklaard is. Bovendien, vervolgt Wouters, is zo’n preambule in de ogen van N-VA een “nutteloze oefening”. “Onze grondwaarden staan al in de grondwet en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.”

Vergeet het ook maar om de termen ‘neutraliteit’ of ‘laïcisme’ in de grondwet te schrijven, vervolgen de N-VA-Kamerleden. “CDH en CD&V zullen neutraliteit of laïcisme nooit goedkeuren. En wij gaan dat ook niet doen”, verzekert Vuye. Volgens hem zijn die termen te vaag en zullen de rechters dus opnieuw aan het interpreteren moeten slaan. “Nochtans zoeken we net het omgekeerde, namelijk meer duidelijkheid over onze waarden.”

Denis Ducarme (MR) en Siegfried Bracke (N-VA)
Denis Ducarme (MR) en Siegfried Bracke (N-VA)© BELGA

De N-VA ziet bovendien een dubbele agenda. “Je moet rekening houden met de realiteit in Vlaanderen. Drie kwart van de leerlingen volgt les in het vrije onderwijs, het katholieke net, dat kwaliteitsvol onderwijs aanbiedt. We willen dat zeker niet vernietigen”, onderstreept Vuye. “We zijn geen voorstander van een verzuilde samenleving, maar zien dus wel de realiteit op het terrein.”

Niemand kan zich onttrekken

MR-fractieleider Denis Ducarme verslikte zich danig in zijn koffie. “Het verbaast me dat een partij als N-VA de neutraliteit niet steunt, want het is net een instrument dat ons beter wapent tegen fundamentalistische en sektarische standpunten en handelingen”, reageerde hij aan Belga. Ducarme vindt het bovendien gek dat de Vlaams-nationalisten nu al zo fors stelling innemen, terwijl de Kamercommissie voor de herziening van de grondwet dinsdagmiddag pas start met het horen van de eerste grondwetspecialisten.

N-VA zegt trouwens niet alleen ‘njet’. Vuye en Wouters komen ook zelf met een voorstel. En dat blijft heel simpel, namelijk een herformulering van artikel 21 over de niet-inmenging van de staat bij de vrije organisatie van religies en kerken. “Wij willen simpelweg het volgende toevoegen: ‘Niemand kan zich op basis van religieuze of ideologische motieven onttrekken aan de wettelijke normen, noch de rechten en vrijheden van anderen beperken'”, verduidelijkt Vuye ook in De Morgen.

Patrick Dewael
Patrick Dewael© Dieter Telemans

Het N-VA-voorstel botst dan weer meteen op een ‘njet’ van de MR. “Dit artikel kan de MR niet goedkeuren, want het is veel te breed en kan in elke mogelijke zin gebruikt worden”, besluit Ducarme.

Frankrijk

Open VLD-fractieleider Patrick Dewael, die het debat mee op gang trok, reageert afwachtend. Hij bepleitte eind vorig jaar nog volop het laïcisme, “net zoals in Frankrijk”. “We moeten dat vastleggen in de grondwet om te vermijden dat de diverse gemeenschappen, steden en instellingen weer aparte regelingen zullen vastleggen”, schreef hij in een opiniestuk.

“De vraag is of je dat ook exact in die bewoordingen in de grondwet moet schrijven”, verduidelijkt Dewael nu bij monde van de woordvoerder van de Open VLD-fractie. “De scheiding van geloof en staat moet duidelijker in de grondwet, maar we gaan nog niet vooruitlopen op hoe dat dan precies moet gebeuren.” (Belga/AVE)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content