Omstreden wetsontwerpen van Francken goedgekeurd

Theo Francken © Belga Image

De plenaire Kamer heeft donderdagavond laat twee omstreden wetsontwerpen van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) goedgekeurd rond het uitzetten van vreemdelingen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid. cdH stemde voor. Sp.a, PS, Groen en Ecolo stemden tegen, Vlaams Belang en DéFI onthielden zich.

Over de ontwerpen is de jongste dagen al veel inkt gevloeid. Ze maken het mogelijk dat buitenlanders “die een gevaar zijn voor de openbare orde of de nationale veiligheid”, maar niet veroordeeld zijn, voortaan ook kunnen worden uitgezet als ze hier geboren en getogen zijn.

Onder meer die mogelijkheid tot uitwijzing zonder dat iemand een veroordeling opliep, botste op veel kritiek. Francken wees erop dat dit nu ook al kan voor buitenlanders die niet voor hun twaalfde ons land binnenkwamen. De N-VA-staatssecretaris wierp de oppositie ook meermaals de haatpredikende imam van Dison nabij Verviers voor de voeten. “Hij werd nooit veroordeeld. Ik stel dus vast dat u hem niet had willen uitzetten”, sneerde ook Franckens partijgenoot Peter De Roover naar de oppositie.

“Helemaal niet”, beten Monica De Coninck (sp.a), Benoît Hellings (Ecolo) en Emir Kir (PS) terug. “Wij willen net dat hij en alle haatpredikers veroordeeld worden”, zo verwoordde Hellings het. “Want wat is het gevolg nu? Dat hij vijftien kilometer verderop, vanuit Nederland, lustig kan voortdoen.”

Salah Abdeslam

Ook Salah Abdeslam werd meermaals als voorbeeld aangehaald, maar dat overtuigde de oppositie evenmin. Abdeslam is immers een Fransman en zit in de cel voor zijn betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs.

Ander verwijt van de oppositie is de “almacht” die de Dienst Vreemdelingenzaken volgens sommigen krijgt. Monica De Coninck toonde zich akkoord dat mensen met een lijvig strafblad moeten kunnen worden uitgewezen. “Maar dit instrument is veel te ruim en veel te risicovol, omdat DVZ bijna absolute macht krijgt om mensen het land uit te zetten”, waarschuwde ze.

Francken was het daar niet mee eens. “De proportionaliteitstoets is in deze teksten gebetonneerd”, verzekerde hij. Op aansturen van CD&V werd met name toegevoegd dat voor al wie meer dan tien jaar legaal in ons land is, de uitwijzing enkel kan als sprake is van een “actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging”.

Partner Content