“Omgekeerde cliquet is boerenbedrog”

(Belga) Mobiliteitsclub VAB is geen voorstander van een herinvoering van de zogenoemde “omgekeerde cliquet”, waarbij prijsstijgingen van autobrandstoffen enigszins afgetopt worden. Dat systeem is volgens VAB “pure volksverlakkerij”. In de plaats daarvan pleit VAB voor een algemene korting op de verkeersbelasting.

Pleidooien voor de herinvoering van de omgekeerde cliquet doken de voorbije dagen opnieuw op, nu de dieselprijs een nieuwe recordhoogte heeft bereikt en de benzineprijs ei zo na. Maar dat systeem is voor VAB ruim onvoldoende. De mobiliteitsclub wijst erop dat het in 2011 leidde tot “een miserabele korting op de dieselbrandstof van 0,52 eurocent per liter”. Voor benzine werd het systeem zelfs geen enkele keer toegepast. Voor VAB moeten de brandstofprijzen niet per se aangepakt worden. “Hogere gebruikskosten, zoals de brandstofprijzen, leiden tot een bewuster gebruik van de wagen, wat te verantwoorden is in functie van het aanpakken van de toenemende verkeersdruk en files”, luidt het. Als alternatief om het autobezit betaalbaar te houden, pleit VAB voor “een significante korting” op de verkeersbelasting voor iedereen. “Dat past in het huidige mobiliteitsdenken dat niet het bezit van een wagen belast maar het gebruik ervan”, besluit de mobiliteitsclub. (PVO)

Partner Content