Opinie

Rob Beenders (SP.A)

‘Om een gebuisd klimaatbeleid te voeren doet elke Vlaamse minister zijn duit in het zakje’

Rob Beenders (SP.A) Rob Beenders zetelt voor SP.A in het Vlaams Parlement.

‘Vlaanderen geeft te weinig geld aan de aanpak van een doordacht klimaatbeleid’, schrijft Rob Beenders in een open brief aan Joke Schauvliege (CD&V). ‘En dat is zowel ongunstig voor het milieu als voor de economie.’

Beste Mevrouw de minister,

In tegenstelling tot u minister Schauvliege, hebben steden en lokale overheden over de hele wereld duidelijk de boodschap begrepen dat ze zelf het verschil kunnen maken in de strijd tegen de klimaatverandering. Zo is er het ‘International Council for Local Environmental Initiatives’, (ICLEI) een wereldwijd netwerk van metropolen, steden en regio’s die zich inzetten voor het promoten van globale duurzaamheid via lokale acties.

Dat is een goede zaak. Ook in Vlaanderen nemen heel wat gemeenten het voortouw en wachten ze niet op klimaattoppen die meestal weinig opleveren.

Alleen al in België hebben in 2014 192 gemeenten zich ingeschreven op de burgemeestersconvenanten, een contract dat de Europese Commissie in 2008 lanceerde waarin steden en gemeenten beloven tegen 2020 minstens 20% minder CO2 uit te stoten. Wereldwijd ondertekenden liefst 6166 gemeenten deze convenant.

Lokale besturen worden doodgeknepen

Om een echt doeltreffend klimaatbeleid te kunnen voeren, hebben de Vlaamse steden en gemeenten een gestructureerde coördinatie en voldoende middelen nodig. Hier ontbreekt het aan. Peter Tom Jones, onderzoeksmanager aan de KU Leuven en voorzitter van i-Cleantech Vlaanderen is duidelijk. Vlaanderen geeft te weinig geld aan de aanpak van een doordacht klimaatbeleid.

Ik wil zelfs nog verder gaan, Vlaanderen ontloopt haar verantwoordelijkheid inzake klimaatbeleid door constant te verwijzen naar Europa en het Federale niveau en knijpt gewoon de lokale besturen financieel dood waardoor ze alsmaar moeilijker een lokaal klimaatbeleid kunnen voeren.

Geen Vlaamse tegemoetkomingen

Ik verduidelijk: uzelf heeft onlangs nog bijna 10 miljoen euro, bedoeld voor het convenant, geschrapt. Daarnaast dreigen heel wat gemeenten miljoenen euro’s mis te lopen door een dreigende vennootschapsbelasting op intercommunales die uw collega’s van de Kamer hebben goedgekeurd in de programmawet. Hierdoor dreigt vennootschapsbelasting verschuldigd te worden op bijvoorbeeld waterheffing en rioleringssubsidies. U voorziet hiervoor vanuit de Vlaamse staatskas geen enkele euro tegemoetkoming.

Ik hoop dat het overlegcomité vandaag met beter nieuws naar buiten komt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het ontbreken van elke stimulans voor een gedegen lokaal klimaatbeleid.

Mevrouw de Minister, deze Vlaamse Regering is de laatste weken weinig eensgezind. Maar om een gebuisd klimaatbeleid te voeren doet elke Vlaamse minister zijn duit in het zakje:

uw collega Minister Turtelboom heeft 50 miljoen euro geschrapt voor subsidies inzake energie-efficiënte, uw collega minister Weyts voorziet minder middelen voor openbaar vervoer waardoor we wereldkampioen file-rijden blijven, Minister Muyters heeft de ecologie-premie voor ondernemingen verlaagd en ga zo maar verder.

Dat is niet alleen een zeer slechte zaak voor het milieu, maar ook economisch een gemiste kans. Want investeren in een stevig klimaatbeleid geeft ook garantie op jobs en nieuwe economische ontwikkeling.

Mevrouw de Minister, u bent vandaag verantwoordelijk voor het leefmilieu waarin onze kinderen en kleinkinderen zullen opgroeien. Ik stel mij maar één vraag: waarom is het zo moeilijk om ondubbelzinnige wetenschappelijke inzichten te vertalen in een efficiënt klimaatbeleid? Doe alstublieft gewoon uw job en wacht niet tot het te laat is.

(Rob Beenders is Vlaams parlementslid voor SP.A)

Partner Content