Video | Nieuws

Nota: BDW slikt staatshervorming in

De nota van Bart De Wever die is afgewezen door cdH, was nochtans zo opgemaakt om cdH over de meet te trekken. In de nota laat De Wever enkele standpunten van N-VA varen en laat hij ook enkele hete hangijzers ongemoeid. Bovendien stelt hij zwart op wit dat “institutionele hervormingen niet aan de orde zullen zijn in de komende legislatuur”. Tien principes De nota is opgebouwd vanuit tien principes die een federale regering op de been kunnen brengen. Opvallend daarbij is dat De Wever – in tegenstelling tot zijn verkiezingsprogramma – de automatische loonindex “op dezelfde manier en in dezelfde logica” wil benaderen als de huidige regering. Van een grote hervorming van dat indexmechanisme is dus geen sprake, evenmin trouwens als van een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Een fiscale hervorming moet er wel komen, luidt het voorts. Dat moet de lasten op arbeid helpen drukken. Van bijkomende inkomsten kan geen sprake zijn. Lastenverschuivingen, bijvoorbeeld richting ecofiscaliteit, zijn wel mogelijk, net als een herziening van de notionele intrestaftrek. Concrete cijfers vermeldt De Wever volgens de zakenkrant niet. En wordt gesleuteld aan de btw, dan moet dat gebeuren met aandacht voor mogelijk wijzigend bedrag van de consumenten en met oog op de situatie in onze buurlanden. De nota oppert voorts een meer flexibele arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door de mobiliteit tussen ambtenarij en privé te vergemakkelijken. Op vlak van pensioenen wil de informateur voortwerken op basis van de recente voorstellen van de pensioencommissie. Naast punten als veiligheid, klimaat- en energiebeleid en samenleven spreekt de nota tot slot ook over de strijd tegen armoede. Zo stelt De Wever voor de sociale uitkeringen op te trekken tot boven de Europese armoedegrens.

De nota van Bart De Wever die is afgewezen door cdH, was nochtans zo opgemaakt om cdH over de meet te trekken. In de nota laat De Wever enkele standpunten van N-VA varen en laat hij ook enkele hete hangijzers ongemoeid. Bovendien stelt hij zwart op wit dat “institutionele hervormingen niet aan de orde zullen zijn in de komende legislatuur”. Tien principes De nota is opgebouwd vanuit tien principes die een federale regering op de been kunnen brengen. Opvallend daarbij is dat De Wever – in tegenstelling tot zijn verkiezingsprogramma – de automatische loonindex “op dezelfde manier en in dezelfde logica” wil benaderen als de huidige regering. Van een grote hervorming van dat indexmechanisme is dus geen sprake, evenmin trouwens als van een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Een fiscale hervorming moet er wel komen, luidt het voorts. Dat moet de lasten op arbeid helpen drukken. Van bijkomende inkomsten kan geen sprake zijn. Lastenverschuivingen, bijvoorbeeld richting ecofiscaliteit, zijn wel mogelijk, net als een herziening van de notionele intrestaftrek. Concrete cijfers vermeldt De Wever volgens de zakenkrant niet. En wordt gesleuteld aan de btw, dan moet dat gebeuren met aandacht voor mogelijk wijzigend bedrag van de consumenten en met oog op de situatie in onze buurlanden. De nota oppert voorts een meer flexibele arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door de mobiliteit tussen ambtenarij en privé te vergemakkelijken. Op vlak van pensioenen wil de informateur voortwerken op basis van de recente voorstellen van de pensioencommissie. Naast punten als veiligheid, klimaat- en energiebeleid en samenleven spreekt de nota tot slot ook over de strijd tegen armoede. Zo stelt De Wever voor de sociale uitkeringen op te trekken tot boven de Europese armoedegrens.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content