Nog meer wanbeheer bij sociale woningen

(Belga) Na de sociale huisvestingsmaatschappij van Vilvoorde komt er ook een doorlichting van die in Aarschot, Ninove en Ronse. Er bestaan ernstige vermoedens van wanbeheer, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Voor nog eens vijf maatschappijen branden knipperlichten.

De doorlichtingen komen er als gevolg van het strenger toezicht dat het Agentschap Inspectie RWO sinds vorig jaar organiseert. Uit een eerste doorlichting blijkt dat van de honderd sociale huisvestingsmaatschappijen, er negen een hoog risicoprofiel hebben. Zij worden onder verscherpt toezicht geplaatst om nieuwe inbreuken te vermijden en om de werking bij te sturen. Voor de Inter-Vilvoorde Maatschappij voor Huisvesting loopt intussen een multidisciplinair onderzoek. Nu blijkt dat ook drie andere maatschappijen een doorlichting wegens wanbeheer boven het hoofd hangt. Het gaat om de Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen in Aarschot, Ninove-Welzijn uit Ninove en De Nieuwe Haard uit Ronse. Nog dit jaar zouden de maatschappijen in Aarschot en Ninove worden doorgelicht. Mogelijk volgt die in Ronse volgend jaar. (MVL)

Partner Content