Dirk Van der Maelen & Alain Top (SP.A)

‘Nobelprijs voor de Vrede voor initiatief tegen kernwapens? België viert niet mee’

‘Met de uitreiking van de Nobelprijs voor een initiatief tégen kernwapens, wordt het morgen een mooie dag voor de vrede’, schrijven Dirk Van der Maelen en Alain Top (SP.A) ‘België zal echter niet meevieren, koppig kiezend voor het nucleaire status quo van 15.000 kernkoppen wereldwijd.’

In een jaar waarin er opnieuw wordt gepokerd met kernraketten, krijgt de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Kernwapens (ICAN) morgen de Nobelprijs voor de Vrede. Dankzij de inspanningen van ICAN keurden 122 lidstaten van de Verenigde Naties in juli van dit jaar het Verdrag voor het Verbod op Kernwapens goed. Dat verbodsverdrag verbiedt onder meer de stationering van andermans kernwapens op het eigen grondgebied. Met andere woorden: een grote meerderheid van landen beschouwt vanaf nu de stationering van Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel als illegaal onder internationaal recht.

Nobelprijs voor de Vrede voor initiatief tegen kernwapens? België viert niet mee

België boycotte dit historische verdrag. Onze federale regering weigert de laureaat van de Nobelprijs voor de Vrede zelfs nog maar te feliciteren, een dieptepunt voor ons land dat al decennialang een voortrekkersrol speelt in ontwapening. De geplande aankoop van de opvolger van de F-16 gevechtsvliegtuigen biedt ons land alsnog een kans om op de trein van nucleaire ontwapening te springen.

De F-35 leidt tot voortzetting kernwapens op Belgische bodem

Het nieuwe verbodsverdrag verhoogt ook de druk op de kernwapenstaten die allen dure en grootschalige modernisering van hun nucleaire arsenalen plannen. Zo besliste de Amerikaanse regering onder president Obama om haar hele kernwapenarsenaal de komende decennia te moderniseren voor het absurde bedrag van 1 biljoen dollar. Vermoedelijk liggen er op zes bases in vijf Europese NAVO-landen nog 180 Amerikaanse B61-kernbommen, waaronder ook in Kleine Brogel. Het zijn ‘vrije valbommen’, die moeten worden afgeworpen door vliegtuigen.

Sinds 2001 werden er al kernwapens verwijderd uit Europa, zoals deze op vliegbases Araxos (Griekenland, 2001), Ramstein (Duitsland, 2005) en Lakenheath (UK, 2006). Ons land laat de kernkoppen intussen rustig liggen. Onder de naam ‘Life Extension Program’ wordt in de VS een verbeterde versie van de B61-kernbom ontwikkeld.

De vervanging van de F-16 gevechtsvliegtuigen biedt alsnog een grote kans om werk te maken van de uitvoering van de resoluties zoals gestemd door álle Vlaamse partijen – in het Vlaams en federaal parlement – om de kernwapens uit Kleine Brogel terug te trekken. Vliegtuigen die géén kernwapens kunnen vervoeren (de zogenaamde dure dual use capaciteit) maken de wapens in Kleine Brogel immers nutteloos en dus overbodig.

‘Praten over het bannen van kernwapens is niet genoeg, het is hoog tijd voor België om een concrete stap te zetten.’

Volgens de regering is het geen verplichting dat nieuwe straaljagers kernkoppen kunnen vervoeren, maar het speelt wél mee in de finale quotering. Technologisch gezien zou elk toestel de kernwapens van de Verenigde Staten die in Kleine-Brogel liggen kunnen dragen. De vraag is of de VS dit ooit zou toestaan? Het is compleet ongeloofwaardig dat de Verenigde Staten de codes om hun kernbommen te vervoeren aan de andere kandidaat-opvolgers van de F-16’s zouden overmaken. De Amerikaanse F-35, de Franse Rafale en de Europese Eurofighter zijn nog in de running, maar wanneer het criterium ‘kernwapens vervoeren’ doorweegt, betekent dit dat enkel de Amerikaanse F-35 in aanmerking komt. Eerder stapte het Zweedse SAAB-toestel uit de race, officieel omdat ze onvoldoende partnerschappen aan ons land kunnen aanbieden. Iedereen wist echter al jaren dat SAAB nooit in een procedure zou stappen waarbij de vraag naar vervoer van kernwapens overeind blijft.

Er is nog een lange weg te gaan naar nucleaire ontwapening, maar met de uitreiking van de Nobelprijs voor een initiatief tégen kernwapens, wordt het morgen een mooie dag voor de vrede. België zal echter niet meevieren, koppig kiezend voor het nucleaire status quo van 15.000 kernkoppen wereldwijd. Meer nog, de aankoop van de F-35 zal ons voor nog minstens 40 jaar opzadelen met kernwapens op ons grondgebied. Laat het duidelijk zijn: praten over het bannen van kernwapens is niet genoeg, het is hoog tijd voor België om een concrete stap te zetten. Geen vervanger voor de F-16 staat gelijk met geen kernwapens in België.

Partner Content