Nieuwe staatshervorming voor arbeidsmarktbeleid? N-VA zegt ja, CD&V afwachtend

© Belga

N-VA is het voor honderd procent eens met de VDAB dat er een nieuwe staatshervorming nodig is voor het arbeidsmarktbeleid. Laat ons eerst de tijd nemen om de vorige hervorming goed te implementeren, reageert CD&V.

Vlaanderen heeft vandaag onvoldoende instrumenten in handen om er in een snel veranderende arbeidsmarkt voor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen aan de slag kunnen. Dat zegt Fons Leroy, de topman van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, in een interview met De Tijd. In geen enkel ander Europees land is de kloof tussen de competenties van werkzoekenden en de capaciteiten waar bedrijven naar op zoek zijn zo groot, aldus Leroy.

“Een bijzonder terecht pleidooi”, vindt Axel Ronse, Vlaams parlementslid van N-VA. “De arbeidsmarkt is een van de domeinen waar de nood aan een confederaal model zich het meest laat merken. Het federaal niveau bepaalt bijvoorbeeld op welke aanbiedingen werkzoekenden moeten ingaan. Het beslist ook over de hoogte van de uitkering, terwijl het beperken van die uitkeringen in de tijd toch de meest activerende maatregel zou zijn?”

“Wij zijn niet a priori tegen, maar we hebben net de grootste hervorming ooit in het arbeidsmarktbeleid achter de rug”, reageert Robrecht Bothuyne, Vlaams parlementslid van CD&V. “De mogelijkheden daarvan zijn zeker nog niet allemaal benut. In het Vlaamse sanctiebeleid moeten bijvoorbeeld nog heel wat stappen worden gezet.”

Volgens Leroy krijgt Vlaanderen te weinig financiële bonus als het een goed werkend activeringsbeleid op poten zet. “Niet mee eens”, zegt Bothuyne. “In de nieuwe financieringswet zit een mechanisme dat bijkomende inkomsten uit de personenbelasting deels naar Vlaanderen laat stromen.”

N-VA wil alleszins met het thema naar de kiezer trekken in 2019. “Het verschil in arbeidsmarktbeleid met Wallonië is te groot geworden. Zij zetten in op jobs bij de overheid, wij op opleidingen, competenties en controle”, besluit Ronse.

Partner Content