Nieuwe partij van Abou Jahjah heet Be.One en zet in op radicale gelijkheid

Meryem Kaçar en Dyab Abou Jahjah stellen Be.One voor © Belga Image

De nieuwe partij van Dyab Abou Jahjah en advocate en gewezen Agalev-senator Meryem Kaçar zal onder de naam Be.One deelnemen aan de komende lokale en parlementsverkiezingen in Vlaanderen en Brussel.

De partij profileert zich als een post-kapitalistische partij die pleit voor radicale gelijkheid en werk, basisonderwijs en huisvesting als rechten voor iedereen ziet.

Visietekst

De partij onthulde woensdagnamiddag haar naam en programma in aanwezigheid van een aantal kandidaten, zoals journaliste Hilde Sabbe, Gents advocaat en woordvoerder van de Groene Moskee Ercan Tok, en ook Dries Lesage, docent aan het Ghent Institute for International Studies aan de UGent.

In afwachting van een partijcongres functioneren Kaçar en Abou Jahjah als coördinators van de partij. Dat congres moet ook een programma goedkeuren, vandaag bestaat er enkel een visietekst.

Be.One wil bij de komende lokale verkiezingen zeker in een aantal grote steden opkomen, zoals Antwerpen, Gent, mogelijk Mechelen en nog enkele Limburgse grotere steden. In Brussel zal de partij in een aantal grotere gemeenten opkomen.

Er lopen ook nog gesprekken in enkele Waalse steden, maar er zullen enkel lijsten worden ingediend in waar er voldoende kandidaten en aanhang zijn, verduidelijkte Abou Jahjah.

Bij de parlementsverkiezingen is het bedoeling om zowel een Nederlandstalige als Franstalige lijst in te dienen.

Programmapunten

De partij gaat voor radicale gelijkheid op het vlak van gender, afkomst en sociale achtergrond. Be.One pleit voor genderpariteit in de overheidsinstellingen. Bedrijven die meedingen voor overheidsaanbestedingen moeten aan bepaalde gendervoorwaarden voldoen. Alle maatregelen tegen het dragen van de islamitische hoofddoek, zowel in de publieke als private sector, moeten geschrapt worden, evenals het verbod op halal- en koosjerslachtingen.

Be.One wil een ‘moratorium op het verbod op rituele slachtingen zolang de samenleving niet bereid is een einde te maken aan de andere praktijken die dierenleed met zich meebrengen’ zoals de jacht, de intensieve veeteelt, dwangvoeding van ganzen of dierproeven voor cosmetica.

Op sociaal-economisch vlak moet er een taxshift van de zwakste naar sterkte schouders gaan. Grote bedrijven en multinationals dienen zwaarder belast te worden, terwijl de belastingen van kmo’s verminderd moeten worden.

Voorts staat Be.one achter een ecologische transitie en is ze ideeën zoals de vierdagenweek van 32 uur of lokale munten genegen.

De partij staat ook achter de scheiding van staat en kerk, maar niet zozeer naar het Frans model van de ‘laïcité’, maar eerder naar het Brits model ‘waar het er relaxer aan toe gaat’, stelde Abou Jahjah.

Be.One profileert zich ook als uitgesproken stedelijke partij. Daarom wil ze ook sleutelen aan de structuren van Brussel. ‘Het Brussels gewest heeft het potentieel om een voorbeeld te zijn voor de rest van de wereld als superdiverse en duurzame stad’, luidt het in de visietekst. Vandaag staat Brussel nog te vaak onder de voogdij van Vlaanderen en Wallonië, klonk het. Zo is er nood aan een eigen Brussels onderwijsbeleid op het niveau van het gewest. Daarvoor is de afschaffing van de Vlaamse gemeenschap (VGC), de Franse gemeenschap (Cocof) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) nodig, met de overheveling van al hun bevoegdheden naar het gewest.

Voorts pleit Be.One voor de overdracht van de personenbelastingen naar de plaats waar men werkt, meertalig onderwijs met ook een plaats voor de moedertaal van de allochtone kinderen en een ‘massieve’ overdracht van gemeentelijke bevoegdheden naar het gewestelijk niveau. Ook een verbetering van het openbaar vervoer in de hoofdstad en een uitbreiding van het verbod op nachtvluchten naar 22 – 7 uur.

De partij is tenslotte voor een Europa ‘van het volk en niet van de elites’, en voor een ‘radicale dekolonisering’ – met de vervanging van straatnamen van koloniale heersers, door die van koloniale vrijheidsstrijders. De NAVO moet afgeschaft worden, alle samenwerkingsakkoorden tussen de EU en Israël geannuleerd, en de blokkade van Gaza opgeheven

Partner Content