Nieuw Strategisch Comité mag toekomst Defensie tot 2040 uittekenen

Ludivine Dedonder (PS) op 24 december 2020. © Belga
Myrte De Decker
Myrte De Decker Medewerker Trends

Vanaf volgende week mag een academisch samengesteld comité de bestaansredenen van onze strijdmacht onder de loep nemen. Dat kondigt minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) aan.

Wat zijn de prioriteiten van het Belgische leger? Hoe moet het de beschikbare middelen inzetten? Op zulke vragen moet het Strategisch Comité van Defensie een antwoord formuleren. De experts in dat nieuwe comité zullen vanaf volgende week de raison d’être van onze strijdkrachten updaten. ‘In september moeten de nieuwe visie en de nieuwe budgetverdeling klaar zijn’, zegt minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS).

Ludivine Dedonder: De huidige strategische visie op Defensie dateert van 2016. De Militaire Programmeringswet – de verdeelsleutel voor het budget – is aan die visie gekoppeld. Maar de wereld verandert sneller dan ooit, en we krijgen ook sneller dan vroeger met nieuwe dreigingen te maken. Daar moet dus ook meer geld naartoe stromen.

Aan welke nieuwe dreigingen denkt u dan?

Dedonder: We zien vooral een toename van zogenoemde hybride dreigingen, van inmenging in verkiezingsprocessen over desinformatie tot cyberaanvallen op overheidsnetwerken. Om die aan te pakken, moeten we de cybertak van de militaire inlichtingendienst uitbreiden. In de toekomst zal dat een volwaardige vijfde component van Defensie zijn, naast de land- en de luchtcomponent, de marine en de medische component.

We moeten ook kunnen blijven inspelen op andere gevaren, zoals terroristische dreiging, volksverhuizingen, de klimaatverandering en – heel actueel – gezondheidscrises.

‘De cybertak van de militaire inlichtingendienst wordt in de toekomst de vijfde component van Defensie.’

Wie zit er in de expertengroep?

Dedonder: Tanguy Struye de Swielande (UC Louvain) en kolonel Éric Kalajzic (Koninklijke Militaire School) coördineren het Strategisch Comité. Zij hebben tien academici verzameld die gespecialiseerd zijn in geopolitiek, strategie en defensie. Eind mei verwacht ik hun eerste rapport. Het zal ingaan op de bestaansredenen van Defensie in de eenentwintigste eeuw en de strategische doelstellingen die daarmee gepaard gaan. Het comité mag de krijtlijnen tot 2040 trekken.

Om welke doelstellingen gaat het zoal?

Dedonder: Ik wil Defensie op drie vlakken duidelijker positioneren. Ten eerste moet onze strijdmacht opnieuw tot de kern van de Europese defensie behoren. We zullen ons ook meer profileren binnen de Europese pijler van de NAVO. Twee: het leger moet een coöperatieve organisatie worden, die zijn expertise met de maatschappij deelt. En drie: we moeten beter anticiperen op conflicten. Defensie moet de nodige technologie en kennis verwerven om rivalen ten minste één stap voor te kunnen zijn.

Intussen moeten alle departementen wel besparen. Is er wel budget voor deze operatie?

Dedonder: De investeringen lopen door tot 2030, daarin voorziet de Militaire Programmeringswet. Om onze belangen in binnen- en buitenland te blijven beschermen, hebben we voor 2021 500 miljoen euro extra vrijgemaakt. Voor de defensiebudgetten van de komende jaren zal het rapport van het Strategisch Comité een leidraad bieden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content