‘Niets beslist over pensioen werkloze vijftigplussers’, zegt CD&V, dat ook Open VLD terecht wijst

Daniel Bacquelaine (MR), minister voor Pensioenen © Belga
Stavros Kelepouris
Stavros Kelepouris Journalist Knack.be

Over een besparing in de pensioenen van werkloze vijftigplussers is nog geen beslissing genomen, zegt CD&V. ‘Maak mensen niet nodeloos ongerust’, zegt de partij – waarmee zowel de socialisten als de liberalen met de vinger gewezen worden.

De Zevende Dag heeft zijn rentree in het nieuwe politieke jaar niet gemist. Tussen partijvoorzitters Gwendolyn Rutten (Open VLD) en John Crombez (SP.A) ontspon zich een fel debat over de pensioenhervorming, die er volgens Crombez voor zorgde dat werkloze vijftigplussers na een jaar werkloosheid in de toekomst terugvallen op een basisbedrag (en dus niet op een pensioen gebaseerd op het laatst verdiende loon). ‘Klinkklare onzin’, repliceerde Rutten. Beiden beweerden – opvallend genoeg – zich te baseren op de beslissingen die de regering nam in het Zomerakkoord.

Iedere partij mag zijn standpunt hebben, maar dat moet men niet verkopen als regeringsbeslissing.

Uitsluitsel kwam er niet, maar op Twitter discussieerden de liberalen en socialisten de hele dag voort. Opeens deden twee teksten de ronde, twee versies van de zogenaamde ‘notificaties’ die de beslissingen van het Zomerakkoord samenvatten. In de ene versie staat daarbij inderdaad te lezen dat het pensioen van werkloze vijftigplussers berekend zal worden ‘op basis van het gewaarborgd minimum maandinkomen.’ De tweede versie, die de liberalen als de definitieve beschouwen, bevat die bepaling niet. Wel klinkt het: ‘De minister van pensioenen zal voorstellen uitwerken voor de gelijkgestelde periodes in het domein pensioen.’

Bij het kabinet van Open VLD-vicepremier Alexander De Croo klinkt het klaar en duidelijk dat SP.A een oude versie van de notificaties heeft, met daarin ‘een piste die ooit heeft gecirculeerd maar niet in een beslissing gegoten is.’

Coalitiepartner CD&V schaart zich vandaag achter die laatste versie. Sonja Becq en Stefaan Vercamer, beiden Kamerleden voor de christendemocraten, laten verstaan dat nog niets beslist is. De notificaties die de oppositie hanteert, zijn niet de finale versie, zegt CD&V. De partij betreurt dan ook de heisa en de onduidelijkheid: ‘Maak mensen niet nodeloos ongerust’, aldus Becq en Vercamer.

Daarmee wijzen ze zowel de socialisten als de liberalen met de vinger. Ook Open VLD’er Vincent Van Quickenborne zorgde immers voor de nodige onduidelijkheid, door vorige maand te laten verstaan dat een en ander zou veranderen voor hen. ‘Iedere partij mag daarover zijn standpunt hebben,’ zegt Vercamer, ‘maar dat moet men niet verkopen als regeringsbeslissing.’

‘Voor ons is het duidelijk: uiteraard moeten werkonwilligen gesanctioneerd worden, maar wie als vijftigplusser ontslagen wordt buiten zijn wil, moet daarna niet nog eens gestraft worden omdat geen enkel bedrijf de werknemer wil’, zeggen de CD&V’ers nog.

Partner Content