Ngo’s vragen Magnette meer aandacht voor gezondheidszorg bij ontwikkelingssamenwerking

(Belga) Minister van Ontwikkelingssamenwerking Paul Magnette moet gezondheidszorg opnieuw hoog op de ontwikkelingsagenda plaatsen. Dat vinden de ngo’s Wereldsolidariteit en fos-socialistische solidariteit en hun partnerorganisaties. Zij gaven vandaag aan de minister een dossier met concrete aanbevelingen en de handtekeningen van 73.499 mensen en 181 organisaties.

“Toegang tot gezondheidszorg is een basisrecht”, zegt Andre Kiekens van Wereldsolidariteit. “Toch ontbreekt het 2,5 miljoen mensen daar nog steeds aan. Daarom moet dat dé prioriteit zijn van de ontwikkelingssamenwerking. De Belgische regering moet een actievere rol spelen.” Met een actie aan het kabinet-Magnette sloten de christelijke en socialistische bewegingen een campagne van twee jaar af. Ze overhandigden de minister de verzamelde handtekeningen en zetten hun eisen kracht bij met een reuzegroot ziekenhuisbed en een grote spuit. Een van hun eisen is dat België in de landen waarmee het een bilaterale overeenkomst heeft lokale gezondheidsorganisaties erkent in hun werk en de overheden in die partnerlanden aanmoedigt om met die organisaties samen te werken. “Een gezondheidsbeleid moet in dialoog met de civiele samenleving gebeuren, want dit is duurzaam”, luidt het. Specifiek wat Congo betreft, moet België gezondheidszorg opnieuw opnemen in de bilaterale samenwerking. In 2009 werd beslist de Belgische steun aan de gezondheidszorg af te bouwen, ook al heeft ons land daar heel wat expertise in. Minister Magnette (PS) zette aan de deur van zijn kabinet mee zijn handtekening onder de petitie en verklaarde dat gezondheid de eerste prioriteit van de ontwikkelingssamenwerking blijft. “Mijn voorgangers hebben soms andere beslissingen genomen, maar iedereen moet weten dat economische ontwikkeling niet mogelijk is als de mensen ziek zijn. Ik heb de boodschap van de petitie goed begrepen.” (DLA)

Partner Content