Nederlandstalige schepen in Oudergem krijgt bevoegdheid Gelijke Kansen

(Belga) De Nederlandstalige schepen Dirk Hoornaert (SAMEN) mag naast Vlaamse Zaken en Gemeentelijke Informatica ook het Gelijke Kansenbeleid onder zijn hoede nemen in de Brusselse gemeente Oudergem. Dat werd vanochtend bij de voorstelling van de nieuwe meerderheid bekendgemaakt.

De meerderheid in Oudergem is een samenwerkingsakkoord tussen de Lijst van de Burgemeester (FDF en MR) en SAMEN. “Geen politieke maar een logische keuze.” zegt burgemeester Didier Gosuin. “Dirk Hoornaert was de beste kandidaat, beter dan andere partijen.” Hoornaert krijgt drie bevoegdheden als schepen. Naast Vlaamse Zaken en Gemeentelijke Informatica is hij ook bevoegd voor het Gelijke Kansenbeleid, waar het bestuur snel werk wil van maken. Zo is Oudergem de eerste Brusselse gemeente die een diversiteitsplan heeft ontwikkeld. Volgens het college zijn veel problemen in het Brussels gewest het gevolg van de onmogelijkheid voor vele Brusselaars om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Vaak komt dit voort uit een gebrek aan geschikte opleiding. De meerderheid wil daarom investeren in het opleidingsaanbod in Oudergem. Nog een belangrijk doel van het nieuwe bestuur is de verarming van de bevolking aanpakken. Die verarming is mede te verklaren door de middenklasse die wegtrekt uit de stad. “De levenskwaliteit in Brussel moet verbeteren, onder meer door te investeren in infrastructuur en door de sociale en culturele binding tussen de Brusselaars te verbeteren.” aldus de burgemeester. “We moeten nadenken over de stad van morgen. We zijn er klaar voor!” (DLA)

Partner Content