Nationale Bank bepleit opnieuw fiscaal stimuleren langetermijnsparen

© Belga

De Nationale Bank heeft in haar eindrapport over de structurele bankhervormingen in België opnieuw gepleit voor een hervorming van de spaarsubsidiëring.

De Nationale Bank heeft in haar eindrapport over de structurele bankhervormingen in België opnieuw gepleit voor een hervorming van de spaarsubsidiëring. Nu wordt het klassieke spaarboekje fiscaal bevoordeeld tegenover andere spaarinstrumenten, maar volgens de Nationale Bank zou men beter het langetermijnsparen bevorderen. Al waarschuwt ze er meteen ook voor om de hervorming over een lange periode te spreiden, “teneinde de verstoring voor de financiële instellingen en het financieel systeem tot een minimum te beperken”.

Gouverneur Luc Coene formuleerde eerder dit jaar, in de Kamercommissie Financiën, al een gelijkaardig advies. Maar nu staat het dus ook zwart op wit in het meer dan dertig pagina’s tellende eindrapport over
structurele bankhervormingen. Dit rapport komt er een jaar na het tussentijds verslag, op vraag van de federale regering. De Belgen zijn zoals bekend de grootste spaarders van Europa. De 218 miljard euro spaardeposito’s vertegenwoordigen bijna twee derde van de totale financiering die de Belgische banken van de huishoudens ontvangen. De keuze voor het spaarboekje is deels te verklaren door conjuncturele en structurele factoren (veilig en liquide), maar de keuze voor het klassieke spaarboekje “wordt mogelijk verder gestimuleerd door de gunstige fiscale behandeling”, luidt het in het eindrapport.

‘Geen sterke economische argumenten om Belgische spaardeposito’s speciale fiscale stimuli te verschaffen’

De Nationale Bank meent echter dat er “geen sterke economische argumenten” bestaan om voor de Belgische spaardeposito’s speciale fiscale stimuli te verschaffen. Een aanpassing van de fiscale behandeling
zal volgens de toezichthouder ook geen sterke invloed hebben op het totale spaarniveau, maar veeleer de allocatie van spaargelden over de verschillende instrumenten veranderen. Maar omdat er toch een impact voor de banken verwacht wordt -die rekenen immers op de ingehouden winsten om hun kapitaal te versterken in het kader van de Bazel III-reglementering- pleit de Nationale Bank voor een “geleidelijke” opheffing van de vrijstelling of van de uitbreiding naar andere spaarinstrumenten. Zo een uitbreiding “dient te worden toegepast op langlopende instrumenten”, luidt het advies.

Globaal pleit de Nationale Bank voor een beleidsaanpak die ruimer is dan één enkele beleidsmaatregel die erin bestaat een bepaalde categorie van handelsbankieren af te zonderen van depositobanken. Ook in het tussentijds rapport was de toezichthouder al geen voorstander van een opdeling tussen retail- en zakenbanken in ons land. De regering Di Rupo belastte de Nationale Bank eind 2011, na de val van Dexia, met de opdracht om een rapport te schrijven over de noodzakelijke structurele hervormingen voor de financiële sector. (Belga/SD)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content