Na zaak-Francken: Kamervoorzitter Tillieux wil meer evenredige sancties bij schending geheimhouding

Éliane Tillieux (PS) op 15 december 2020.

Indien een Kamerlid de geheimhoudingsplicht schendt, wil Kamervoorzitster Eliane Tillieux (PS) meer evenredige sancties kunnen opleggen dan het reglement vandaag voorziet. Ze wil daarmee rekening kunnen houden met de ernst van de overtreding, hoe vaak de schending gebeurt en de weerslag van de schending op de werking van het betrokken orgaan.

Enkele weken geleden kreeg Kamerlid Theo Francken (N-VA) een sanctie opgelegd nadat hij een tweet had verstuurd met informatie uit de commissie die de buitenlandse operaties van het leger opvolgt. Die vergadert achter gesloten deuren en er geldt dan ook een geheimhoudingsplicht.

Francken had gemeld dat het Belgisch leger dit jaar niet zou deelnemen aan operatie Barkhane, een Franse missie in Mali. Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) had dat in die commissie bekendgemaakt.

De sanctie hield in dat Francken tot het einde van de gewone zitting 2021 geen lid meer mag zijn van de organen van de Kamer waarop de geheimhoudingsplicht van toepassing is. De Vlaams-nationalist mag ook niet vervangen worden in de Commissie Opvolgingen. Daarnaast verliest Francken ook nog drie maanden lang 20 procent van zijn parlementaire vergoeding.

Het Kamerreglement voorzag normaal gezien dat Francken de rest van de legislatuur, dus tot 2024, uit de commissies met geheimhoudingsplicht zou worden gezet, maar dat vond Tillieux te streng. De Kamervoorzitster wilde rekening houden met het evenredigheidsbeginsel en kondigde een voorstel aan om die evenredigheid ook in het reglement in te schrijven.

Dat voorstel is intussen ingediend. De sancties blijven gehandhaafd, maar de voorzitter zou ermee kunnen schuiven, zodat hij of zij beter rekening kan houden met de ernst van de feiten, het eenmalig dan wel het repetitief karakter ervan en de weerslag van de feiten op de werking van het betrokken orgaan van de Kamer of de Kamer zelf.

Francken zelf was en blijft niet te spreken over de ‘overdreven’ sanctie die hij kreeg opgelegd. Het ging volgens hem over een ‘bagatel’ en het was louter een ‘politieke afrekening’, luidt het. Hij merkt op dat na zijn sanctionering nog steeds informatie uit de Kamer wordt gelekt, zoals het rapport van het Comité I over Jürgen Conings. ‘Hier wordt geen enkel onderzoek naar verricht’, hekelt Francken

Partner Content