N-VA: ‘Zonder belastingverlaging zouden we nu geen begrotingstekort hebben, maar ook niet goed bezig zijn’

Peter De Roover © Belga
Kevin Van der Auwera
Kevin Van der Auwera Manager Online Redacties

Een tekort van ruim twee miljard euro in de begroting is ’te veel’ en het is nu aan de coalitiepartners om bijkomende maatregelen te nemen, zegt N-VA Kamerfractieleider Peter De Roover. De kritiek dat dit vooral voor zijn partij pijnlijk is, verwerpt hij. ‘We hebben al heel wat gerealiseerd, maar niet alles brengt meteen op’.

Geen drie maanden na de begrotingsopmaak zit de regering-Michel al met een gat van zeker twee miljard euro. Wat extra pijnlijk is, zo schreef senior writer Ewald Pironet van Knack eerder, is dat het tekort niet wordt veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden, maar door structurele problemen. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wordt politiek verantwoordelijk gehouden voor die misrekeningen, maar zijn partijgenoot en Kamerfractieleider Peter De Roover is het daar niet helemaal mee eens.

Bijkomende maatregelen

‘De begrotingsopmaak is een raming en er kunnen altijd onverwachte dingen opduiken,’ nuanceert hij tegenover Knack.be. ‘Twee miljard is niet fundamenteel meer dan bij andere begrotingsopmaken, maar we erkennen dat het veel is.’ De Roover verwijst onder andere naar ’tegenvallende (belasting)inkomsten’, een tekort van bijna 1 miljard aan voorafbetalingen die bedrijven niet hebben gestort (te wijten aan de lage rente) en ‘een toevallige meeropbrengst die foutief als jaarlijks terugkerend werd opgenomen’.

‘Daarnaast is er inderdaad ook een structuurfout in het rekenmodel van de FOD Financiën (zoals topman Hans D’Hondt al toegaf). De regeringspartijen moeten nu de koppen bij elkaar steken, maar het is duidelijk dat er bijkomende maatregelen nodig zijn.’

Aan welke maatregelen de N-VA dan precies denkt, wil De Roover niet kwijt. ‘We gaan volgende week rond de tafel zitten en het zou niet zinvol zijn om nu al flodders af te schieten. Iedereen zal daar zijn kaarten op tafel leggen en ook wij hebben ons pakket. Een deel zullen we kunnen realiseren, een deel niet.’

Staatshervorming

De structuur België is nog altijd een te dure aangelegenheid

Het gat in de begroting is ook zo groot omdat de federale regering in het kader van de zesde staatshervorming en de bijzondere financieringswet 500 miljoen méér aan de deelstaten moet doorstorten dan gedacht.

N-VA: 'Zonder belastingverlaging zouden we nu geen begrotingstekort hebben, maar ook niet goed bezig zijn'
© Belga

‘De zesde staatshervorming heeft de financiering van de deelstaten moeilijker gemaakt,’ erkent de Vlaams-nationalist. ‘Er zijn nog kinderziektes en het systeem is voor verbetering vatbaar. Helaas kunnen we daar op dit moment niet bijsturen, gelet op de afgesproken communautaire stilstand. Naar de toekomst toe is dat wel onze ambitie, de structuur België is nog altijd een te dure aangelegenheid.’

Zonder die belastingverlaging zou er nu geen tekort zijn, maar dan zouden we ook niet goed bezig zijn

De Roover is het ook eens met de analyse van Trends-redacteur Alain Mouton, die stelt dat de constante zoektocht naar een evenwicht tussen lastenverlagingen voor de rechtervleugel van de regering (N-VA, MR, Open VLD) en hoge sociale uitgaven voor de linkervleugel (CD&V) onhoudbaar is. Mouton maakt de vergelijkingen met de paarse regeringen-Verhofstadt. Maar, zo vult de Kamerfractieleider van de grootste partij aan, ‘de linkse vleugel van Michel I is minder links dan die onder Verhofstadt – ik ga CD&V écht niet vergelijken met de PS – en de rechtervleugel strakker.’

‘De overheid geeft minder uit, maar verlaagde ook de inkomsten,’ aldus de Roover. ‘Zonder die belastingverlaging zou er nu geen tekort zijn, maar dan zouden we ook niet goed bezig zijn.’

Doelstellingen

De kritiek dat de regering-Michel een unieke kans om de overheidsfinanciën op orde te stellen aan zich voorbij heeft laten gaan en dat dit vooral voor de N-VA pijnlijk is, wuift hij dan ook weg. ‘Onze ambitie was zeer groot en het lukt ons aardig om verschillende doelstellingen te realiseren – denk ook aan de jobcreatie in de privésector. We krijgen daarvoor niet voor niets schouderklopjes van Europa en de Nationale Bank. Een aantal structurele hervormingen, zoals in de pensioenen, zullen echter pas op termijn geld in het laatje brengen en helpen de begroting dit jaar natuurlijk niet.’

Een begroting in evenwicht in 2018, zoals opgenomen in het regeerakkoord, blijft het doel, verzekert De Roover. ‘Wij gaan dat niet zomaar opzij schuiven en zullen daar, onder de omstandigheden, zo krachtig mogelijk naartoe blijven fietsen, met de nodige bijkomende maatregelen.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content