N-VA wil dotatie Astrid en Laurent op vijf jaar volledig afbouwen

© Belga

N-VA wil de dotaties van prinses Astrid en prins Laurent elk jaar met 20 procent afbouwen zodat ze na vijf jaar geen dotatie meer overhouden.

Bouw de dotaties aan prinses Astrid en prins Laurent elk jaar met 20 procent af zodat ze na vijf jaar geen dotatie meer overhouden. Dat voorstel maakt deel uit van een pakket maatregelen dat N-VA naar voren schuift om de monarchie de 21ste eeuw binnen te loodsen. Daarin behouden enkel het staatshoofd, zijn of haar weduw(e)(naar) en de troonopvolger een dotatie, even hoog als het brutoloon van de premier voor het staatshoofd en van een minister voor de meerderjarige troonopvolger.

“Ik ben voor een stuk een tevreden man”, stak Kamerlid Theo Francken van wal bij de voorstelling van de voorstellen. Hij verwijst daarbij naar recente beslissingen over de herziening van de dotaties aan het koningshuis, die op federaal niveau werden genomen. “We moeten eerlijkheidshalve durven toegeven dat een aantal zaken ten
goede is veranderd”, al is dat volgens hem gebeurd onder druk van N-VA.

“Maar toch is het nog lang niet zoals het zou moeten zijn”, vinden de Vlaams-nationalisten. Daarom hebben ze tientallen voorstellen uitgewerkt om meer transparantie in de financiën van het koningshuis te scheppen en de koning enkel nog een protocollaire rol te laten spelen. Ook doet N-VA voorstellen rond het personeelsbeleid van het paleis.
Daarvoor schuift N-VA wijzigingen aan het Kamerreglement naar voren, maar ook aan de grondwet. Omdat de bewuste artikelen niet voor herziening vatbaar werden verklaard, kunnen ze deze legislatuur niet meer worden gewijzigd. Wel stelt de partij voor een parlementaire werkgroep op te richten die aanbevelingen voor het volgende parlement
kan opstellen.

Francken verwijst daarbij naar de commissie-Soenens die zich in 1949 over de rol van de monarchie heeft gebogen. “Toen al stelde men dat het feit dat de koning opperbevelhebber is van het leger totaal ‘démodé’ is”, luidt het.

N-VA niet eens met ‘overgangsmaatregel’ ten gunste van Laurent en Astrid

De republikeinse partij lanceerde door de jaren heen al tal van voorstellen rond het koningshuis. Vele klinken dus vertrouwd in de oren. Nieuw is wel dat N-VA een concreet denkspoor lanceert om de dotaties aan prinses Astrid en prins Laurent tot nul euro te reduceren, namelijk door er elk jaar 20 procent van af te knijpen. Volgens het
akkoord van het Uitvoeringscomité voor de Staatshervorming blijven beide telgen als overgangsmaatregel een dotatie behouden tot aan hun overlijden. Francken vindt het niet correct dat zij “gespaard blijven”.

Voor N-VA komen enkel de koning, de koningin, de voormalige koning(in) of zijn of haar weduw(e)(naar), en de troonopvolger in aanmerking voor een dotatie. Afhankelijk van de functie zou die overeenstemmen met het brutoloon van de premier of van een gewone minister. Belangrijk om de transparantie in de Lakense financiële huishouding
te scheppen, is voor Francken de aanpassing van de Civiele Lijst.

Die moet de onkosten dekken voor het staatshoofd en de opvolger. Hij bedraagt 11,5 miljoen euro. Probleem is volgens Francken dat de werkelijke kosten op zowat 30 miljoen euro liggen, omdat heel wat facturen door verschillende departementen worden betaald. Hij wil daarom dat de Civiele Lijst een “all in”-lijst zou worden. “Het bedrag zal
dan wel hoger liggen, maar dan is het tenminste transparanter.”

Rol van de koning

Om de rol van de koning te herzien, schuift fractieleider Jan Jambon twee sporen naar voren. Via het Kamerreglement stelt hij voor dat de Kamervoorzitter na de verkiezingen aan zet zou komen en dat de koning geen enkele rol meer zou spelen bij de vorming van de regering. “Het sluitstuk van het democratisch proces”, noemt Jambon dat. “Dat
zou André Flahaut (PS) kunnen zijn”, aldus Jambon, “als hij de vertegenwoordiger is van de grootste partij (niet de grootste fractie) in de Kamer.”

De aanpassingen via een grondwetswijziging moeten zoals gezegd worden voorbereid door een parlementaire werkgroep. De partij kijkt ook naar de rol van de kabinetschef van de koning. “Er is weinig over geweten, maar hij heeft wel bijzonder veel macht en invloed”, vindt senator Karl Vanlouwe. “Ik denk dat de wissel van kabinetschef zeker zo ingrijpend is als die van de koning.”

N-VA zou het daarom nuttig vinden om de taken van de kabinetschef precies te omschrijven in een KB. Hij moet ook worden benoemd door de premier, waarna het parlement hem kan horen. Ook vindt Vanlouwe dat zijn loon moet worden betaald via de Civiele Lijst. (Belga/SD)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content