N-VA wakkert verzet tegen BHV aan met procedure bij Grondwettelijk Hof en campagne in HV

(Belga) De N-VA start een nieuwe campagne tegen de recente BHV-akkoorden. Nadat de partij voor het zomerreces de splitsing van BHV en de hervorming van het gerechtelijk arrondissement niet kon tegenhouden in het parlement, werkt de partij aan een verzoekschrift voor het Grondwettelijk Hof, waarbij ze vooral de vernietiging van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement BHV viseren. De akkoorden bevatten expliciete discriminaties ten nadele van de Vlamingen, stellen Kamerleden Ben Weyts en Kristien Van Vaerenbergh.

Volgens N-VA-ondervoorzitter Weyts moest de splitsing van BHV de Franstaligen in de Vlaamse rand duidelijk maken dat ze in Vlaanderen wonen, maar het akkoord kent hen nu extra privileges toe zodat “de arrogantie van sommige Franstaligen in de Rand nog aangewakkerd” wordt. “De Franstaligen krijgen de lusten, de Vlamingen de lasten”, besluit hij. Net om die “goednieuwsshow” van de regeringspartijen te doorprikken, bedelen de N-VA-afdelingen in Halle-Vilvoorde de komende dagen 140.000 folders huis aan huis. De partij viseert in het verzoekschrift voor het Grondwettelijk Hof vooral een aantal discriminerende bepalingen. Het gaat onder meer over het feit dat de job van procureur des konings en de arbeidsauditeur in het tweetalige Brussel gereserveerd wordt voor Franstalige gediplomeerden, de bepaling dat in het parket van Halle-Vilvoorde 20% van de parketmagistraten een Franstalig diploma moeten hebben, en dat de Franstalige dossiers verplicht aan hen toegewezen moeten worden, en dat deze Franstalige parketmagistraten ook nog een onttrokken worden aan het toezicht van de procureur des konings van Halle-Vilvoorde. Weyts en Van Vaerenbergh willen ook de taalkaders in de Brusselse magistratuur vernietigd zien. (AHO)

Partner Content