N-VA: “te weinig tweetalig personeel bij bpost in Brussel”

(Belga) Terwijl de NMBS de afgelopen jaren grote stappen vooruit gezet heeft inzake de tweetaligheid van het personeel dat in contact komt met de klanten in het Brussels gewest, blijkt dat de tweetaligheid van het postpersoneel in Brussel dat in direct contact met klanten staat (postbodes en loketbedienden) afneemt. Dat leert N-VA-senator Karl Vanlouwe uit cijfers die hij bij minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette opvroeg.

“Het lijkt een evidentie dat Bpost in de hoofdstad tweetalige dienstverlening zou verzorgen. Maar de cijfers bewijzen echter dat Bpost geen inspanningen levert om de tweetaligheid te verbeteren. De postdiensten in de hoofdstad moeten nochtans de wettelijke tweetalige dienstverlening vervullen”, stelt Vanlouwe. Van het aantal personeelsleden bij bpost die in 2009 in front-office staan en bijgevolg de klanten rechtstreeks bedienen, waren in 2009 amper 164 van de 374 personeelsleden(43%) in het bezit van een attest van kennis van de andere landstaal. In 2010 waren er van de 376 personeelsleden nog slechts 151 in het bezit van een SELOR-taalattest (40%) terwijl dit in 2011 verder afnam tot 132 op 361 personeelsleden (36 %) om in 2012 te komen tot 127 op 329 (38%). Uit de cijfergegevens blijkt volgens de Brusselse N-VA-senator eveneens dat het totaal aantal personeelsleden met een taalpremie stelselmatig afneemt. Als federale dienst blijkt dat bpost de tweetaligheidsvereisten in de hoofdstad niet al te nauw neemt. Iedere Brusselse Vlaming, maar ook de vele pendelaars uit Vlaanderen moeten meermaals vaststellen dat bpost in de hoofdstad niet de tweetalige dienstverlening kan garanderen die van iedere federale overheidsdienst mag worden verwacht, besluit Karl Vanlouwe. (AHO)

Partner Content