N-VA lanceert tienpuntenplan over asiel- en migratiethema

N-VA op de themadag over ecorealisme © belga

Op een V-dag over migratie en integratie heeft N-VA zaterdag haar tienpuntenplan rond migratie voorgesteld. Dat tienpuntenplan moet volgens de Vlaams-nationalisten zorgen voor een ‘humaan en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid’. Het plan pleit onder meer voor een stopzetting van de illegale migratie, het begrenzen van de toegang tot de sociale zekerheid, strengere taalvereisten en het afschaffen van de dubbele nationaliteit.

Na speciale themadagen over confederalisme en ecorealisme nam N-VA zaterdag in Brussel het thema ‘migratie en integratie’ onder de loep. Nadat N-VA de federale regering verliet na een meningsverschil over het VN-migratiepact raakte het thema migratie een beetje in de verdrukking van het klimaatthema. Maar migratie is en blijft een thema waar veel burgers van wakker liggen, zegt gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Daarom is een partij als N-VA het aan zichzelf verplicht met ‘werkbare slagkrachtige oplossingen’ te komen.

Die oplossingen moeten het particuliere belang van de migrant afwegen tegenover het ‘algemene belang van de maatschappij’. Francken en zijn partij pleiten daarom voor gecontroleerde migratie. ‘De absorptiekracht van ons land en onze gemeenschap om migranten op te nemen is niet onbeperkt’, aldus Francken. Daarom heeft N-VA een tienpuntenplan uitgewerkt dat moet zorgen voor een ‘humaan en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid’.

Zo moet er onder meer een einde komen aan de illegale migratie. Francken: ‘De huidige illegale asielmigratie moet vervangen worden door legale asielmigratie, op ons initiatief en op ons tempo, waarbij we de focus leggen op mensen die in eigen regio niet kunnen rekenen op duurzame bescherming, zoals de vervolgde christenen uit het Midden Oosten.’

Verder moet er meer geïnvesteerd worden in de opvang van vluchtelingen in hun eigen regio, moet de toegang tot de sociale zekerheid strenger begrensd worden, moeten de voorwaarden voor gezinsherening verstrengd worden (via hogere inkomensvereisten) en moeten de vereisten voor de kennis van het Nederlands omhoog.

Tot slot moet de dubbele nationaliteit worden afgeschaft worden. ‘Onze nationaliteit is géén vodje papier. Het is daarentegen het sluitstuk en de beloning van een lang integratietraject. Het is geen recht, maar een gunst. Daarom maken we het afhankelijk van integratie en actieve bijdrage aan onze welvaart én verhogen we de wachttijd. Om die reden schaffen we ook de dubbele nationaliteit af. Wie volwaardig lid wil worden van onze gemeenschap en hier politieke rechten wil laten gelden, kan maar één petje dragen. Wie onze nationaliteit wil bekomen, moet daarom eerst afstand doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit.’

Partner Content