N-VA Gooik dient klacht in tegen gemeentebestuur

(Belga) De N-VA van Gooik heeft een klacht ingediend bij het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur omdat het Autonoom Gemeentebedrijf Gooik (AGB) onwettig zou zijn samengesteld. Dat deelt de N-VA mee in een persbericht. Burgemeester Michel Doomst (CD&V) betwist de onwettigheid.

N-VA Gooik klaagde op de jongste gemeenteraad aan dat de raad van bestuur van het AGB onwettig is samengesteld. De raad van bestuur bestaat volledig uit mannen, zegt de partij, terwijl maximaal twee derde van de leden wettelijk gezien van hetzelfde geslacht mag zijn. Gemeenteraadslid Steve Dehandschutter, die de zaak aan de kaak stelde, zegt verontwaardigd te zijn dat burgemeester Doomst weigerde de gemeenteraad te laten stemmen over de ontbinding, en dus de wet naast zich neerlegde. “Dit kunnen wij niet aanvaarden, het gemeentedecreet is voor ons geen vodje papier. Wij werden dus door de burgemeester verplicht om klacht neer te leggen tegen deze overtreding van het gemeentedecreet. Wij hopen dat de burgemeester in de toekomst rekening houdt met de opmerkingen vanuit onze fractie.” Burgemeester Doomst ontkent in een reactie dat de samenstelling van de raad van bestuur van het AGB onwettig is. “Vanaf 1 januari 2014 geldt een nieuwe regeling voor de samenstelling van de raad van bestuur. Tot dan geldt een overgangsperiode. Begin volgend jaar zullen we dus de raad van bestuur aanpassen, in de hoop dat we tegen dan voldoende vrouwelijke kandidaten gevonden hebben.” Volgens Doomst ligt een gebrek aan interesse van vrouwelijke kandidaten aan de basis van het probleem. (Belga)

Partner Content