Patrick Dewael (Open VLD)

‘N-VA en CD&V veroordelen voorstellen van de partij Islam, maar willen Grondwet niet versterken’

Patrick Dewael (Open VLD) Fractievoorzitter in de Kamer voor Open VLD

Patrick Dewael, Kamerlid voor Open VLD, reageert op de commotie die heerst rond de partij Islam, wiens filosofie gebaseerd is op de koran en de sharia. ‘Ik reik de hand naar N-VA en CD&V.’

De partij Islam stelt voor om mannen en vrouwen te segregeren op de bus. Ze wil ook een Islamitische staat binnen de Belgische Grondwet oprichten.

Alle politici van links tot rechts struikelen over elkaar om deze voorstellen van Islam te veroordelen in de meest krachtige bewoordingen. ‘Geen sharia, nu niet, nooit niet.’ Of nog: ‘Gevaarlijk wereldvreemd!’ en ‘Iedereen die onze vrijheid aanvalt, zal ons tegenkomen.’

Stuk voor stuk terechte reacties op een onaanvaardbaar voorstel om – 63 jaar na Rosa Parks – opnieuw te segregeren op een bus. Dat Islam een Islamitische staat binnen het kader van de Belgische Grondwet wil realiseren, is zo mogelijk nog zotter. Die twee staan immers haaks op elkaar en zijn onverzoenbaar.

N-VA en CDu0026V veroordelen voorstellen van de partij Islam, maar willen Grondwet niet versterken.

Onze Westerse democratie steunt immers op de fundamenten van de Verlichting: scheiding van geloof en staat, gelijkheid van man en vrouw, het recht op zelfbeschikking, de vrijheid van meningsuiting en godsdienst, de scheiding der machten… Hier in België leven we volgens de wetten die democratisch gestemd zijn in ons parlement, niet volgens religieuze voorschriften. Evident, lijkt het wel. Tot hier is iedereen nog mee, zeker na de ophef die ontstond. Maar dat is niet altijd het geval.

Twee en half jaar geleden lanceerde ik in de Kamercommissie Grondwet een initiatief om die fundamentele principes een belangrijkere plaats te geven in onze Grondwet. Het zijn volgens mij de spelregels die iedereen moet aanvaarden en respecteerden als we op een harmonieuze manier willen kunnen samenleven.

Vandaag zijn die spelregels niet altijd even duidelijk. Zo zien we dat er gescheiden zwemuren worden georganiseerd voor mannen en vrouwen in publieke zwembaden. Hierover is veel minder ophef. Nochtans is dit toch even verwerpelijk als segregatie op de bus? Ook de discussie over het dragen van levensbeschouwelijke uiterlijke kentekens in een ambtenarenfunctie waarbij je in contact komt met de burger is vandaag niet beslecht. Je draagt toch geen T-shirt van Groen of Greenpeace als contactpersoon op de dienst Ruimtelijke Ordening? Alle kruistekens werden jaren geleden verwijderd uit de rechtszalen. Maar een hoofddoek moet kunnen?

Ook de plaats van religie in het onderwijs staat ter discussie. Willen we echt dat onze kinderen gesegregeerd school lopen in aparte joodse, moslim, katholieke of staatsscholen? In de terreurzomer van 2016 vlogen ons trouwens vele voorstellen om de oren die haaks staan op fundamentele rechtsprincipes. Denk aan het gewapend bestuur waarbij burgemeesters geradicaliseerden kunnen opsluiten zonder rechterlijke toets, het dwaze boerkini-verbod of het verregaand inperken van de vrijheid van meningsuiting…

Hier in België leven we volgens de wetten die democratisch gestemd zijn in ons parlement, niet volgens religieuze voorschriften.

We worstelen dus nog vaak met de fundamentele principes van de Verlichting en passen ze niet allemaal even consequent toe. Ik stel voor om dat wel te doen. Laten we ze vooraan plaatsen in onze Grondwet in een preambule. Laten we de scheiding van geloof en staat expliciet in onze belangrijkste wet inschrijven. Laten we de gelijkheid van man en vrouw consequent toepassen. Ik reik daarbij in de eerste plaats de hand naar N-VA en CD&V. Terecht veroordeelden zij streng de knotsgekke voorstellen van Islam, maar tot op heden staan ze weigerachtig tegen een versterking van de Grondwet. Politici moeten zich niet alleen profileren, maar ook de discussie ten gronde voeren waar het hoort. Dat is in de commissie Grondwet waar binnenkort artikelen voor herziening moeten vatbaar verklaard worden.

Dit zou het samenleven van ons allemaal ten goede komen. Of we nu hier geboren zijn, of van de andere kant van de wereld afkomstig zijn. De Grondwet is de beste garantie voor de vrijwaring van onze individuele rechten en vrijheden, maar ook tegen een partij als Islam die het recht heeft op gekke meningen maar die nooit haar programma in de praktijk zal kunnen omzetten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content