N-VA, CD&V, Open Vld en Vooruit willen afstappen van verbreding Schipdonkkanaal

© Belga

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld en oppositiepartij Vooruit vragen de Vlaamse regering om de reservatiestrook langs het Schipdonkkanaal, die de verbreding van het kanaal mogelijk moet maken, te schrappen. ‘Wie nog steeds gelooft dat het Schipdonkkanaal ooit verbreed zal worden, dwaalt’, zeggen ze.

Het Schipdonkkanaal ligt in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Al vijftig jaar lang wordt gesproken over de mogelijke verbreding en verdieping van het kanaal, om de binnenvaartontsluiting van de haven van Zeebrugge te verzekeren. In de jaren 1970 werd op de gewestplannen een reservatiestrook voor de verbreding aangeduid die over het grondgebied van de gemeenten Maldegem, Sint-Laureins, Eeklo, Zomergem, Nevele, Damme en Brugge loopt.

Maar volgens Bert Maertens (N-VA), Joke Schauvliege (CD&V), Stephanie D’Hose (Open Vld) en Kurt De Loor (Vooruit) zijn er intussen betere alternatieven voor een verbreding. Ze zien vooral meer mogelijkheden in de estuaire vaart. Dat betekent dat versterkte binnenschepen over de Noordzee en op de Westerschelde tussen de havens van Zeebrugge en Antwerpen varen.

Onderhandelingen met Nederland

Omdat deze verbinding voor een groot stuk over Nederlands grondgebied gaat, moet de Nederlandse overheid wel instemmen met de vereisten waaraan estuaire schepen moeten voldoen. De vier parlementsleden roepen de Vlaamse regering dan ook op een akkoord met Nederland te sluiten. ‘Vervolgens moet de regering zo snel mogelijk de reservatiestrook schrappen’, zegt initiatiefnemer Bert Maertens, die samen met de drie andere volksvertegenwoordigers een resolutie indient die dinsdag besproken wordt.

Volgens hen legt de reservatiestrook een claim op de ontwikkelingsmogelijkheden van de erin gelegen bedrijven, woningen en gronden en zorgt hij voor onzekerheid voor alle betrokkenen. Het schrappen ervan kan ook voor extra natuur zorgen.

Behalve in de estuaire vaart, zien de parlementsleden ook alternatieven voor het Schipdonkkanaal in ontsluiting via het spoor of pijpleidingen. Ook die mogelijkheden moet de Vlaamse regering volgens hen onderzoeken.

Groen-parlementslid Mieke Schauvliege noemt het initiatief ‘een stap vooruit’, al houdt ze wel nog een slag om de arm. ‘De onderhandelingen met Nederland lopen al jaren. Doordat N-VA, Open Vld, CD&V en Vooruit die voorwaarde koppelen aan de schrapping, beslissen ze eigenlijk om nog niet echt te beslissen.’ De oppositiepartij dringt erop aan de reservatiestroken deze legislatuur nog te schrappen.

Partner Content