Muyters zoekt naar oplossing voor waterpolo-kwestie

© Belga

“Ik begrijp de beslissing niet en kan ze ook niet goedkeuren”. Zo reageerde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters op de beslissing van de Koninklijke Belgische Zwembond om in het waterpolo de meisjes niet meer te laten meespelen met hun mannelijke leeftijdsgenoten.

De N-VA-minister gaat op zoek naar een oplossing, kondigde hij aan in het Vlaams Parlement. Zo wil hij eerst contact opnemen met zijn nieuwe Waalse collega Rachid Madrane. Levert dat niets op, dan gaat hij op Vlaams niveau op zoek naar een oplossing voor de betrokken meisjes.

In België spelen de jonge waterpolomeisjes vanaf 11 jaar competitie met de jongens. Pas vanaf 17 jaar kunnen de meisjes aan de slag bij de damesploegen. De Koninklijke Belgische Zwembond heeft echter beslist om die gemengde jeugdploegen af te schaffen. Die beslissing deed de voorbije dagen de nodige stof opwaaien.

Björn Anseeuw, Vlaams parlementslid voor N-VA schreef vorig week een opiniestuk op Knack.be over de kwestie.

In antwoord op vragen van Anseeuw, Imade Annouri (Groen) en Ann Brusseel (Open Vld) noemde Vlaams minister van Sport Philippe Muyters(N-VA) die beslissing “onbegrijpelijk en niet goed te keuren”. Hij wees op andere sporten met gemengde competities of ploegen zoals korfbal, voetbal en rugby. “Waarom zou dat daar wel kunnen en bij waterpolo niet?”, aldus Muyters.

Opmerkelijk was ook deze tweet van de Koninklijke Belgische Zwembond tijdens het debat:

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Ook voor de aanleiding voor de beslissing heeft Philippe Muyters weinig begrip. Zo zou een verzekeringskwestie aan de basis liggen. Aan Waalse kant wilde de verzekeraar “grensoverschrijdend gedrag” niet verzekeren, waardoor de Waalse bond de gemengde competitie wilde stopzetten. De overkoepelende Belgische bond volgde die suggestie. Tot onbegrip van de Vlaamse bond en verschillende waterpoloclubs.

Maar minister Muyters wil het daar niet bij laten. “Ik wil contact opnemen met mijn nieuwe Waalse collega voor Sport”, aldus Muyters. Als dat niet meteen iets oplevert, wil de N-VA-minister op Vlaams niveau kijken wat hij voor de betrokken speelsters kan doen.

Intussen wil ook de genderkamer van de Vlaamse Ombudsdienst de kwestie onder de loep nemen. En op federaal niveau heeft staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs aan het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen gevraagd de zaak te onderzoeken.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) heeft al ongeveer dertig klachten ontvangen naar aanleiding van de beslissing van de Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB) om de gemengde jeugdploegen af te schaffen. De klagers, voor het merendeel ouders, stellen dat meisjes daardoor gediscrimineerd worden.

Het Instituut zal de klachten, samen met het standpunt van de KBZB nu analyseren, om te bepalen of het in wettelijk opzicht wel degelijk om discriminatie op grond van geslacht gaat. Zolang het onderzoek aan de gang is, zal het IGVM over de zaak niet verder communiceren, luidt het in een mededeling.

Ondertussen is er nog altijd een petitie aan de gang waarin mensen hun ongenoegen kunnen uiten over de beslissing.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

De officiële reactie van de Belgische Zwembond vindt u hier:

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

De Belgische zwembond zegt dat het niet klopt dat zij de meisjes hun sport ontzeggen.

De KBZB wijst ook naar de Franstalige federatie als oorzaak van de malaise. ‘De nationale sportbond kan een maatregel niet tegen de wil van één van de regionale federaties opdringen op nationaal niveau’, klinkt het in een uitgebreid persbericht.

Volgens de Belgische zwembond kan een mogelijke oplossing zijn dat de Vlaamse federatie zelf gemengd waterpolo organiseert.

Schorsingen leerlingen basisonderwijs: ‘Kinderen uitsluiten lost problemen niet op’

Steeds meer jonge leerlingen worden bedreigd met een tijdelijke of definitieve schorsing op school. “Een kind in de basisschool schorsen, kan het begin zijn van levenslange ellende”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en gewezen schooldirecteur Steve Vandenberghe naar aanleiding van cijfers waar De Standaard vandaag over berichtte. “Scholen zouden er alles aan moeten doen om dat te vermijden. Vaak is het gedrag van de leerlingen in kwestie het gevolg van een moeilijke thuissituatie, zoals armoede. Daarom is het essentieel om signalen van problemen thuis snel op te vangen en die kinderen te helpen in plaats van ze uit te sluiten.”

Hilde Crevits: 'Hier zal nog een hartig woordje over gepraat worden.'
Hilde Crevits: ‘Hier zal nog een hartig woordje over gepraat worden.’© Belga

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukte in het parlement dat elke uitsluiting er één te veel is. Liefst 109 keer trokken basisscholen vorig schooljaar naar het CLB omdat ze een leerling definitief of tijdelijk wilden schorsen. Dat komt neer op drie jonge kinderen per schoolweek en het is een verdubbeling in vergelijking met vier jaar eerder. Bovenop die cijfers waren er ook 6 gevallen over kleuters.

Crevits hamerde op de rol van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Ze drong op aan op een centraal register en herinnerde aan de periode van voor 2014, waarin er zelfs geen cijfers waren over de schorsingen.

Vandenberghe pleitte er in het halfrond voor om scholen, leraars en directies beter te ondersteunen om dergelijke thuisproblemen sneller op te sporen. “Zo kunnen we die kinderen helpen, in plaats van ze uit te sluiten”, zegt Vandenberghe. Vandenberghe verwelkomt de aankondiging van minister Crevits, dat ze in de lerarenopleiding meer aandacht wil voor ‘armoedeherkenning’, zodat de toekomstige leraars signalen van armoede sneller kunnen detecteren. “Maar daarnaast is er nood aan de inzet van ervaringsdeskundigen op school”, zegt Vandenberghe.

‘Kinderbijslag dreigt pasmunt te worden voor volgende besparingen’

De Gezinsbond vraagt dat de Vlaamse regering de leeftijdstoeslagen in de kinderbijslag behoudt. Anders gaat de helft van de gezinnen en driekwart van de kinderen erop achteruit, klonk het op een hoorzitting in het Vlaams Parlement.

Kinderbijslagen zijn door de staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid geworden. In het Vlaams regeerakkoord staat dat er een “vereenvoudiging” komt van het systeem. De rangorderegeling (waardoor het tweede kind een hogere bijslag krijgt dan het eerste kind en het derde een nog hogere bijslag) verdwijnt, net als de leeftijdstoeslag. Er zou één basisbedrag komen voor alle kinderen. De hoogte ervan is nog niet vastgelegd.

Het verdwijnen van de leeftijdstoeslag is voor de Gezinsbond ontoelaatbaar. “Iedereen weet dat kinderen duurder worden naarmate ze ouder worden”, zei Yves Coumans van de studiedienst van de Gezinsbond. “Zonder bijkomende investeringen betalen gezinnen met twee of meer kinderen, en met oudere kinderen, het gelag.”

Ook de oppositie maakt zich zorgen over de hervorming van het systeem:

Als de hervorming voor achteruitgang zorgt, wil de Gezinsbond dat het huidige systeem behouden blijft voor de huidige gezinnen. Het nieuwe systeem zou dan stapsgewijs ingevoerd moeten worden voor nieuwe gezinnen, die nu pas aan kinderen beginnen. Er is volgens de Gezinsbond een basisbedrag van 150 euro nodig om de helft van de minimumkost van een kind op te vangen. “Kinderbijslag is geen extraatje voor de gezinnen”, zei Coumans.

Ouders besteden het kindergeld onder meer aan algemene huishouduitgaven en school-, studie- of medische kosten, blijkt uit een enquête. Slechts 8 procent van de gezinnen gaf aan een deeltje van het kindergeld te kunnen sparen. “Kinderbijslag dreigt pasmunt te worden voor verdere bezuinigingen”, zei voorzitter van de Gezinsbond Frans Schotte.

Hij riep de parlementsleden op om “meer ambitie” te tonen. Decennialang zeiden politici dat kinderen belangrijk waren, zei Schotte. “Het moment is gekomen om woorden om te zetten in daden.”

Voor de camera van Villa Politica (VRT) zei Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) dat “verworven rechten een essentieel onderdeel” zullen vormen van de hervorming. “We gaan toch geen hervorming doen die een plotse revolutie is voor de mensen zou betekenen. Voor kinderbijslag, dat zo belangrijk is, is dat echt niet de goede weg”. Een besparing zou volgens Vandeurzen “een heel verkeerde insteek zijn”.

Of een akkoord over de kinderbijslag voor vrijdag is, kon Vandeurzen niet zeggen. Wel herhaalde hij dat hij dit jaar nog met een decreetontwerp naar het Vlaams Parlement wil. “We moeten daar met bekwame spoed aan doorwerken. Maar er is maar een akkoord als er een akkoord is. Het is een beetje kijken nu hoe we de puzzelstukken kunnen in elkaar leggen”.

Amper 15 aanvragen voor studie naar herbestemming kerken

Muyters zoekt naar oplossing voor waterpolo-kwestie
© Belga

Er zijn door de lokale besturen amper 15 aanvragen ingediend voor een studie naar de mogelijke herbestemming van kerken. Dat blijkt uit cijfers die Open Vld-parlementslid Jean-Jacques De Gucht heeft opgevraagd bij minister-president Geert Bourgeois. De Gucht noemt het aantal aanvragen “teleurstellend”. Hij wijst er ook op dat er tussen 2010 en 2013 nog 160 miljoen euro geïnvesteerd werd in de infrastructuur van kerkgebouwen.

Er wordt in Vlaanderen al langer nagedacht over de her- of nevenbestemming van de parochiekerken. Veel kerken lopen leeg en door die leegloop raken de kerkgebouwen vaak in onbruik. Dat leidt soms tot verwaarlozing en verval. Door dat verval zijn steeds vaker onderhouds- en renovatiewerken nodig en dat maakt het voor kerkfabrieken en lokale besturen ook financieel steeds moeilijker om dragen.

Om kerkelijke overheden en lokale besturen te laten nadenken over de toekomstige rol van de parochiekerken stelde toenmalig minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois in 2011 al de conceptnota ‘Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk’ voor. In binnen- en buitenland zijn er trouwens al voorbeelden van kerken die succesvol zijn omgevormd tot boekhandel, hotel, … Op 29 januari 2016 werd een oproep gelanceerd waarop steden en gemeenten konden intekenen om een herbestemmingsonderzoek op te starten. Maar op 29 februari, de uiterste termijn om een aanvraag in te dienen, waren er maar 15 aanvragen ingediend.

Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) vindt dat aantal aanvragen “teleurstellend”. “Wetende dat onze samenleving tussen 2010 en 2013, 160 miljoen euro investeerde in de infrastructuur van kerken, verwacht ik een grotere inspanning wat betreft de herbestemming van kerken. Als maatschappij mogen we een return on investment verwachten. De toekenning van middelen voor renovaties zou moeten gekoppeld worden aan een onderzoek naar een herbestemming”, aldus De Gucht.

(Belga/JH)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content