Moslimexecutieve en joodse gemeenschap wijst akkoord over verbod op onverdoofd slachten af

© Belga

De Moslimexecutieve, het representatief orgaan van de moslims van België, reageert afwijzend op het politiek akkoord dat onverdoofd slachten vanaf 2019 in Vlaanderen verbiedt. Ook vanuit de joodse gemeenschap wordt afwijzend gereageerd.

‘In 2010 heeft de Raad der Theologen een negatief advies gegeven betreffende de verdoving. Haar positie is niet veranderd’, luidt het in een mededeling. De executieve is wel ‘bereid alle pistes te onderzoeken die kunnen leiden tot een verbetering van het dierenwelzijn, en die zoveel mogelijk het dierenleed beperken’.

Akkoord

De Vlaamse meerderheid bereikte een politiek akkoord om vanaf 2019 een verbod op onverdoofd slachten in te voeren. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) sprak van een ‘historisch akkoord’. Lees meer.

In zijn reactie ‘herinnert het Executief van de Moslims van België (EMB) eraan dat de moslimmedeburgers die de islam belijden, groot belang hechten aan het belang van het dierenwelzijn. Dit principe is ingeschreven in de essentie zelf van de islamitische praktijken en filosofie.’

‘Het EMB betreurt evenwel dat sommige geruchten laten verstaan dat er een eventuele instemming zou zijn van het EMB ten opzichte van de methode van de verdoving. Deze geruchten zijn niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Het EMB had ten andere een nota gestuurd aan de heer Vanthemsche waarin werd onderlijnd dat zowel de principes van de islam inzake dierenwelzijn als de noodzaak van de rituele keling moesten behouden blijven’, gaat de mededeling verder. ‘De moslims wensen ook halal voeding te kunnen gebruiken, dat wil zeggen voeding conform hun riten en religieuze overtuiging’, luidt het nog.

‘Het EMB, de Raad der Theologen en de Coördinatieraad van de islamitische instellingen van België (CIB) staan open voor een dialoog met de moslimgemeenschap van België en de overheid om te komen tot een oplossing met respect zowel voor het dierenwelzijn als voor de godsdienstvrijheid van de moslimburgers’, besluit de mededeling.

‘Alternatieven zoeken’

Ook vanuit de joodse gemeenschap wordt afwijzend gereageerd. Joods Actueel polste bij de Europese Raad voor Koosjer Slachten naar een reactie op het voorstel. ‘Ze zijn er niet heel blij mee, want het is niet in overeenstemming met de joodse wetgeving’, zegt hoofdredacteur Michael Freilich. ‘Ze zullen het akkoord bestuderen en bekijken of ze verdere stappen kunnen ondernemen.’

Maar voor Freilich maakt het akkoord ook duidelijk dat de joodse gemeenschap nu al moet nadenken over wat ze zal doen als het verbod er komt. ‘Gaan we in dat geval voor koosjer slachten naar Wallonië, waar het wel nog kan? Het gaat slechts om een beperkt aantal van 630 dieren per jaar, een aantal dat nauwelijks impact heeft op slachten bij ons. Ook invoer vanuit andere landen, zoals Nederland, kan een optie zijn.’

‘We begrijpen de bezorgdheid die er leeft in Vlaanderen over dierenwelzijn’, besluit Freilich. ‘Mogelijk bestaat er een verkeerd beeld over koosjer slachten vanwege wantoestanden die opduiken bij niet-koosjer slachten. Wij gaan in elk geval niet beginnen clandestien te slachten. We willen duidelijk stellen dat we loyale burgers zijn. Als de wet er komt, zullen we ons aan de wet houden, al zal het niet ter harte zijn vanwege de problemen die ze doet ontstaan.’

Partner Content