Monsterboete wordt uitzondering

(Belga) De ‘monsterboete’ van 309 procent op geheime commissielonen waar ondernemers het voorbije jaar storm tegen liepen, wordt voortaan een absolute uitzondering. Dat besluit De Tijd uit een nieuwe omzendbrief die de FOD Financiën gepubliceerd heeft. Volgens de krant zouden ook sommige hangende boetes nog ongedaan gemaakt kunnen worden.

In een persbericht erkent minister Geens dat de bijzondere aanslag de jongste jaren “veel kwaad bloed” gezet heeft. “Onder meer omdat een dubbele belasting, én in hoofde van de toekennende vennootschap, én in hoofde van de genieter van het voordeel niet uitgesloten was.” Bovendien had de fiscus ook “de neiging prioritair naar het ‘wapen’ van de bijzondere aanslag te grijpen”, geeft hij toe. “Dit behoort tot het verleden”, verzekert Geens in het persbericht. De boete werd in juni al een eerste keer versoepeld, maar wordt met de nieuwe omzendbrief een absolute uitzondering. Zo zal ze enkel nog worden geheven als het voordeel in kwestie niet belast kan worden in de personenbelasting van de ontvanger. Concreet mag de fiscus de boete enkel nog toepassen als de belastingplichtige weigert het toegestane voordeel via zijn personenbelasting te belasten. Stemt de betrokkene wel in, dan wordt het voordeel belast tegen de marginale belastingvoet vermeerderd met de gemeentebelasting. De wet bevat wel een aanvullende sanctie, aangezien het voordeel niet aan de fiscus was meegedeeld. Zo zullen de kosten niet langer aftrekbaar zijn voor de onderneming. Geens besluit dat de ‘monsterboete’ hiermee herleid wordt tot “zijn werkelijke functie: de taxatie rechtzetten, daar waar de genieter niet op het genoten voordeel werd of kan worden belast”. Hij hoopt dat nu “de rust op het front van de bijzondere aanslag eindelijk terugkeert”. (Belga)

Partner Content