Mondmaskers vanaf 6 jaar: onderwijskoepels vragen dringend wettelijke basis aan Weyts

Ben Weyts (N-VA) op 8 december 2021. © Belga

Katholiek Onderwijs Vlaanderen, gemeenschapsonderwijs GO! en de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) zitten verveeld met de juridische omkadering van de mondmaskerverplichting op school.

Sinds gisteren geldt de mondmaskerverplichting voor alle leerlingen vanaf 6 jaar. Die nieuwe maatregel wordt op het eerste gezicht goed nageleefd. Maar het is net een kleine groep hardnekkige ouders die de onderwijskoepels zorgen baart.

Het Vlaams onderwijsveld stelt vast dat weigeraars verwijzen naar de wankele juridische omkadering van de mondmaskerverplichting.

Die interpretatie krijgt bijval van meerdere juridische experts. Zo schrijft advocate en UGent-gastprofessor Ayfer Aydogan op Knack.be dat ‘nergens in het Koninklijk Besluit (KB) een verplichting voor mondmasker op school is terug te vinden’. Dat KB werd na het Overlegcomité van vorige vrijdag nog aangepast.

Bovendien schrijft het KB voor dat de organisatie van lessen en scholen wordt vastgesteld door de ministers van Onderwijs, aldus Aydogan.

Tot nu toe nam Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geen concrete juridische stappen. Volgens Weyts is het beleid duidelijk. Het Overlegcomité hakte de knoop door, waarop een persconferentie, richtlijnen en draaiboeken volgden.

‘Deze juridische discussie helpt noch de scholen, noch de leerlingen vooruit’, zegt een woordvoerder.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen staat dat ‘scholen verantwoordelijk zijn voor het welzijn van hun personeelsleden en voor die van hun leerlingen’. ‘Dat geeft hen gezag om instructies en bevelen te geven, zonder dat een specifieke norm nodig is.’

Er wordt verwezen naar draaiboeken. ‘De draaiboeken bepalen wat een normaal zorgvuldige school moet doen om de gezondheidsrisico’s in te perken. Miskenning van die richtlijnen brengt de aansprakelijkheid van scholen in het gedrang.’

Lieven Boeve op 29 oktober 2020.
Lieven Boeve op 29 oktober 2020.© Belga

Nooddecreet

Maar die uitleg volstaat niet voor de onderwijskoepels. ‘We stellen vast dat er in de media discussies gevoerd worden over de wettelijke basis van de coronamaatregelen die scholen moeten naleven’, zegt Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ‘Het is de verantwoordelijkheid van de politieke overheid om ervoor te zorgen dat de maatregelen een wettelijke basis hebben. Wij hebben aan de minister gevraagd om snel opheldering hierover te geven.’

Eenzelfde geluid bij het gemeenschapsonderwijs. ‘Het is niet duidelijk of scholen onder het Koninklijk Besluit van de federale regering vallen. Er kwamen wel richtlijnen van het departement Onderwijs, maar wij verkiezen rechtszekerheid’, zegt een GO!-woordvoerder. ‘Onze vraag aan de minister is dat hij de grond van discussie wegneemt, ook al gaat het om een hele kleine groep ouders.’ Ook de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) wil opheldering.

Een voor de hand liggende oplossing is de goedkeuring van een nooddecreet. Die procedure werd al vaker gevolgd in de coronacrisis. Ook een ministerieel besluit van de minister zelf zou een optie zijn.

CD&V-parlementslid Loes Vandromme neemt de roep vanuit het onderwijsveld serieus. ‘Ik heb de minister al een vijftal keer aangeboden om vanuit het parlement een nooddecreet goed te keuren indien dat nodig zou zijn. Ook in het onderwijs geldt het legaliteitsprincipe.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content