Mondmasker voor kinderen op lagere school? ‘Het verzet is louter ideologisch’

Mondmasker op de lagere school in Lichtervelde, 18/03/2021 © belga
Han Renard
Han Renard Han Renard is redacteur bij Knack

Franstalig België wil niet weten van mondmaskers voor schoolgaande kinderen onder de twaalf jaar.

Ook in het onderwijs zijn er extra coronamaatregelen, al gaan ze volgens de meeste experts niet ver genoeg. Net als in Vlaanderen volgt men in Franstalig België in grote lijnen de aanbevelingen van het Overlegcomité van vorige vrijdag: leraarskamers en schoolkantines die sluiten, minder contacten tussen klassen, geen uitstappen met overnachting et cetera. Op één punt is er evenwel een verschil: de mondmaskers.

Hoewel de coronasituatie in Franstalige scholen verslechtert, hoeven leerlingen van het lager onderwijs er nog steeds geen mondkapje te dragen. In Vlaanderen geldt al sinds begin november een mondmaskerplicht in het vijfde en het zesde leerjaar. Franstalig België en PS-minister van Onderwijs Caroline Désir blijven zich daar met hand en tand tegen verzetten. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) noemde dat verzet in de Franstalige media een grote inschattingsfout. Hij wees erop dat een mondmaskerplicht voor schoolgaande kinderen, zelfs al vanaf de leeftijd van zes jaar, ook bestaat in landen als Frankrijk of Italië – ‘en Italianen staan er toch niet om bekend dat ze hun kinderen martelen’.

‘Het verzet tegen mondmaskers is zuiver ideologisch.’

Christelle Meuris, specialist infectieziekten

Hans-Willem Snoeck, professor microbiologie en immunologie aan de New Yorkse Columbia University, zei in een videogesprek op RTL-TVI dat kinderen in New York al vanaf drie jaar een mondmasker dragen, omdat het een doelmatig instrument is tegen de verspreiding van het virus. Hij voegde eraan toe dat het hoegenaamd geen psychologische of pedagogische problemen oplevert, en kinderen er snel gewend aan raken. De Luikse specialist infectieziekten Christelle Meuris, tevens lid van de GEMS, noemde de maskerweerstand van Franstalige politici, schooldirecties en ouders dan weer ‘zuiver ideologisch’.

Op het kabinet van minister Désir klinkt het echter dat er over het nut van het dragen van mondmaskers bij kinderen onder de twaalf geen wetenschappelijke consensus bestaat, en dat zolang die er niet is, de minister niet zal wijken. ‘Zelfs ziekenhuizen hanteren volstrekt verschillende protocollen voor kinderen’, aldus een medewerker. Men wijst er ook op dat de situatie in de Vlaamse basisscholen in weerwil van de mondmaskerplicht veel slechter is dan in het Franstalige onderwijs, en dat in Frankrijk ‘nog nooit zo veel scholen zijn gesloten als de voorbije weken’.

Verder herinnert de entourage van de minister aan een rapport van gezondheidsinstituut Sciensano eind oktober, waarin te lezen stond dat de wetenschappelijke evidentie voor een maskerplicht onder de twaalf jaar onduidelijk is. ‘Om nog maar te zwijgen over hoe jonge kinderen een masker dragen. Als ze het slecht doen, wat doorgaans het geval is, is de epidemiologische impact nihil, maar de schade op hun welbevinden onverminderd groot.’

Partner Content