Minstens een derde vrouwen in Waalse schepencolleges en provinciebesturen na 2018

Waalse regering MR - CdH © Belga

Na de lokale verkiezingen van 2018 moeten de schepencolleges en provinciebesturen in Wallonië minstens één derde vrouwen tellen. Het Waals Parlement heeft woensdagavond een voorstel van decreet van Ecolo in die zin unaniem goedgekeurd. Indien de deling door drie niet op een geheel getal uitmondt, mag het quotum naar beneden afgerond worden, voorziet een amendement van de nieuwe MR-cdH-meerderheid.

De groenen betreuren dat door het amendement een schepencollege van 7 slechts 2 vrouwen moet tellen, wat neerkomt op slechts 28,5 procent. Volgens recente statistieken tellen de Waalse, lokale executieven vandaag gemiddeld 28 procent vrouwen, maar er zijn forse schommelingen. In de helft van de Waalse gemeenten telt het college maar een vijfde of minder vrouwen.

Voor oppositiepartij PS is het decreet dat woensdag goedgekeurd werd een tussenstap naar een volledige pariteit van mannen en vrouwen in de schepencolleges en provinciebesturen na de lokale verkiezingen van 2024. Waals minister van Lokale Besturen, Valérie De Bue (MR), is ook voorstander van pariteit, zonder zich evenwel in een kalender op te sluiten.

Partner Content