Milieuorganisaties formuleren 5 prioriteiten als buffer tegen waterbom in Vlaanderen

Overstromingen in Brakel in 2021. © belga

De milieuorganisaties Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu en WWF hebben een memorandum opgesteld waarin ze de Vlaamse regering oproepen om Vlaanderen dringend klimaatrobuuster in te richten en zo een buffer op te werpen tegen een volgende waterbom.

Ze lijsten ruim dertig concrete maatregelen op, met als rode draad om van water een centraal aandachtspunt te maken in alle beleidsprocessen en planvorming. Natuur, bodem en landschap kunnen gebruikt worden als een kostenefficiënte oplossing, zo hebben de verenigingen donderdag bekendgemaakt.

De waterbom die Wallonië vorige zomer trof, eiste daar 41 mensenlevens en maakte 15.000 mensen dakloos. De totale materiële schade bedraagt voorlopig 2,2 miljard euro. De Vlaamse regering liet becijferen dat eenzelfde waterbom boven Vlaanderen 86.000 woningen zou treffen en voor 8,1 miljard euro schade zou veroorzaken.

‘Het is dus extreem belangrijk om Vlaanderen beter voor te bereiden op dergelijke weerfenomenen’, zeggen Natuurpunt, WWF en Bond Beter Leefmilieu. V

oor de maatregelen die ze voorstellen zijn ze vertrokken vanuit het geografisch landschap van Vlaanderen. ‘De weg van het water van bron tot monding toont ons waar we moeten optreden’, klinkt het. ‘Het ingrijpen zal overal moeten gebeuren: van de Kempen, door de valleigebieden, langs onze steden tot aan onze kust.’

De vijf prioriteiten die de organisaties daarbij formuleren, zijn dat steden en gemeenten een ‘onthardingsambtenaar’ onder de arm moeten nemen, dat verdwenen ‘wetlands’ in groene bestemmingen hersteld moeten worden, dat Vlaanderen voor een infiltratiebonus moet zorgen voor burgers en bedrijven die regenwater op eigen terrein infiltreren, dat Vlaanderen juridische obstakels moet wegwerken die de Blue Deal en andere klimaatplannen tegenwerken, en dat Vlaanderen het ‘duin-voor-dijkprincipe’ moet toepassen op alle stranden.

‘We kunnen niet vermijden dat er extreme weerfenomenen voorkomen in Vlaanderen, maar we kunnen als samenleving wel maatregelen nemen die een buffer opwerpen en die de impact van overstromingen, droogte, zeespiegelstijging en noodweer kunnen milderen’, luidt het. ‘Zo bouwen we een schokdemper in die heel wat menselijk en materieel leed kan tegengaan.’

Partner Content