Vogelbescherming Vlaanderen: ‘Zuhal Demir luistert echt naar onze verzuchtingen’

© HUGO WILLOCX
Simon Demeulemeester

Vogelbescherming Vlaanderen voerde nooit zo veel rechtszaken als in 2020, zegt Jan Rodts. Hij heeft lof voor Zuhal Demir, de Vlaamse minister van Omgeving.

De witte kwikstaart lost in 2021 de goudvink af als Vogel van het Jaar. Een verrassende keuze, vindt Jan Rodts, hoofdredacteur van Mens & Vogel, het ledenblad van Vogelbescherming Vlaanderen. ‘Mensen kozen niet voor spectaculaire soorten als de grauwe kiekendief of de visarend, maar voor vogels die ze kennen en al eens zien. Ook de huis- en ringmus en spreeuw waren populair.’ Rodts begrijpt de sympathie voor de kwikstaart. ‘Het champetterke, zoals hij wordt genoemd, huppelt zo vrolijk rond. Andere bijnamen, zoals ploegdrijvertje en kluitekstertje, verwijzen naar de jacht die kwikstaartjes maken op wormen en kevertjes in vers geploegde voren.’

Er zijn niet te veel natuurliefhebbers, er is te weinig natuur.

In 2020, kondigde u vorig jaar aan, zou Vogelbescherming Vlaanderen de juridische strijd opvoeren. Is dat gelukt?

Jan Rodts: En of. We voerden zo’n 25 rechtszaken, een record. We waren burgerlijke partij in de zaak rond stroperij in het Travaalbos – nota bene door een jachtopzichter – en in de zaak tegen de jager die twee grote zaagbekken uit de lucht schoot, nochtans zeldzame en beschermde eenden. Soms val je steil achterover, zoals bij de vondst van 200 illegaal gevangen zangvogels bij diverse huiszoekingen. Allemaal beschermde soorten, zoals goud- en appelvinken, sijzen, kneuen en zelfs kruisbekken. Die leveren heel wat op. Vandaar de juridische strategie: hardleerse overtreders moet je in de portemonnee raken.

Zijn kwetsbare vogels voldoende beschermd?

Rodts: Strengere wetgeving mag zeker, schaf bijvoorbeeld eindelijk de jacht op de patrijs af, die is in Vlaanderen én Europa bedreigd. Jagen op een soort uit de rode lijst is not done! Cruciaal is een efficiëntere handhaving, maar daarvoor is de natuurinspectie onderbemand. Dat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de openstaande vacatures aan het invullen is, is een serieuze kentering. Haar voorgangster , Joke Schauvlieghe (CD&V), perkte de slagkracht in. We waren al twee keer te gast op het kabinet van Demir. Ze luistert echt naar onze verzuchtingen en argumenten.

De patrijs is stilaan een symbool, met in oktober een commissie in het Vlaams Parlement over de afschaffing van de patrijzenjacht.

Rodts: Die hoorzitting was zeer boeiend. De jagers herhaalden er hun klassieke argument, of noem het dreigement: ‘Schaf die jacht af en wij stoppen de inspanningen voor de patrijs in onze jachtgebieden.’ Dat bewijst dat zij alleen bezig zijn met hun eigen belang. Natuurliefhebbers werken aan het algemeen belang: het in stand houden van een soort en een ecosysteem. Ook hier: pluim voor Demir. Nadat in West-Vlaanderen jagers betrapt waren op het illegaal uitzetten van gekweekte patrijzen, reageerde ze kordaat met een lokaal jachtverbod tot juli 2021.

Was 2020 een goed jaar voor vogels?

Rodts: Corona is een tweesnijdend zwaard. Natuurgebieden werden overrompeld en dat heeft her en der broedsels verstoord. Dat zo veel mensen de natuur herontdekten, is dan weer positief. Zoals iemand van Natuurpunt opmerkte: er zijn niet te veel natuurliefhebbers, er is te weinig natuur. Hopelijk zet deze ervaring mensen ertoe aan om voor meer natuur te ijveren. Ons Huismussentelweekend klokte met 9136 deelnemers af op een record. Iedereen telde vanuit zijn kot. Minder verkeer betekende minder lawaai, waardoor vogels beter konden communiceren. Voor jachtwild was het ook rustig, want de jacht werd opgeschort. Niet essentieel, hè. (lacht)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content