Uitstoot broeikasgassen met 10 procent gedaald in coronajaar 2020

© belga

In het coronajaar 2020 is de uitstoot van broeikasgassen in België met 10 procent gedaald. Dat blijkt uit een studie van het Federaal Planbureau.

Broeikasgassen absorberen warmtestraling en een hogere concentratie van die stoffen in de atmosfeer leidt tot een verhoging van de temperatuur.

Het Planbureau publiceert jaarlijks een broeikasgasindex om de evolutie bij te houden. In de periode van 2008 tot 2020 is die index met bijna een kwart gedaald, maar tussen 2014 en 2019 was er sprake van een stagnatie. In het coronajaar 2020 viel de index met 10 procent terug. Ook de daling van verzurende en fotochemische emissies en fijn stof versnelde in de coronacrisis, merkt het Planbureau op.

Tijdens de pandemie zakte de uitstoot omdat er minder gereisd werd en de economie op een lager pitje draaide. Met de relance is ook de uitstoot weer toegenomen, zo is al gebleken uit andere studies.

Uit een VN-rapport bleek bijvoorbeeld dat de wereldwijde emissie van CO2, het voornaamste broeikasgas, sinds begin dit jaar de niveaus van voor de coronapandemie overstijgt.

Partner Content