Meer plasticvervuiling in Schelde dan in Noordzee

Archiefbeeld van de Schelde in Oudenaarde. © Belga

De Schelde bevat een pak meer micro- en macroplastics dan de Noordzee. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Instituut voor de Zee.

Tijdens Expeditie Simon Stevin werden zwerfvuil, klimaatverandering en verlies van biodiversiteit onderzocht. Dat gebeurde zowel in zout, brak als in zoet water. Het is de eerste keer dat deze aspecten in kaart worden gebracht.

Zwerfvuil, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies vormen volgens het VLIZ drie grote uitdagingen van deze tijd. Zowel de oceaan en zeeën, als de zoete binnenwateren hebben eronder te lijden. Expeditie Simon Stevin onderzocht deze week die drie aspecten in de Noordzee, de Westerschelde en de Zeeschelde.

Tijdens de expeditie bleken de concentraties aan macro- en microplastics verschillend tussen zout, brak en zoet. In de zoete delen van de Schelde zijn de aantallen micro- en macroplastics vier tot acht keer hoger in het oppervlaktewater dan in het brakke en zoute deel. In de zee- of rivierbodem zijn de verschillen kleiner. De cijfers tonen aan dat rivieren zoals de Schelde sterker vervuild zijn met kunststof dan de Noordzee. Al wil dat volgens de onderzoekers niet zeggen dat ze fungeren als bron van plastic voor de zee. 

Trekvis

Verder werd de doorgang van vissen door de verschillende watersoorten gevolgd dankzij 113 ontvangststations. De ontvangers signaleren wanneer getagde vissen voorbij zwemmen en helpen zo de kennis rond het gedrag en de bedreigingen voor trekvis in kaart te brengen. Bovendien speuren de ontvangers naar DNA in het water om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van verschillende levensvormen.

Analyses van dat DNA verzameld in de Noordzee, de Westerschelde en de Zeeschelde tonen opvallende verschillen. Waar zoete wateren een opvallende aanwezigheid tonen van schaaldiertjes, zijn in zout en brak de zakpijpen of manteldieren goed vertegenwoordigd. ‘Hoewel de resultaten nog niet allesomvattend en moeilijk te interpreteren zijn, geven ze aan hoe in de toekomst dit soort technieken nieuwe opportuniteiten biedt voor degelijk en snel biodiversiteitsonderzoek’, aldus het VLIZ. 

Partner Content