‘Klimaatengineering zal de opwarming van de aarde niet oplossen’

© iStock

Reusachtige spiegels in de ruimte plaatsen om zonnestraling af te buigen? Volgens klimatoloog Wim Thiery (VUB) is dat geen goed idee. ‘Pak de oorzaken van de opwarming aan, door de milieukosten van de luchtvaart door te berekenen.’

Moet vliegtuigbrandstof niet even zwaar belast worden als brandstof voor de auto? (Peter Braet, Kieldrecht)

Thiery: Binnen Europa hebben we al zo’n soort belastingsysteem: de emissiehandel, waarbij je het recht kunt kopen om een bepaalde hoeveelheid CO2 uit te stoten. Zo wordt eigenlijk een prijs geplakt op koolstof. Sinds 2012 valt ook de luchtvaart daaronder. Maar vandaag werkt dat systeem niet goed, omdat de prijs van een ton CO2 veel lager is dan de werkelijke schade van de uitstoot voor het klimaat, onze gezondheid en de economie. Een oplossing zou zijn om die prijs op te trekken naar de reële kostprijs, waardoor de vervuiler betaalt en milieuvriendelijke transportmiddelen automatisch relatief goedkoper worden.

Wat is de invloed van de zonneactiviteit op ons klimaat, op korte en langere termijn? (Dirk De Puydt, Middelkerke)

Thiery: Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat veranderingen in zonneactiviteit de aarde nooit meer dan 0,3° Celsius kunnen afkoelen, terwijl de aarde al meer dan één graad is opgewarmd sinds 1900. Ze zouden dus nauwelijks enige invloed hebben op de opwarming van de aarde die de mens veroorzaakt. Bovendien zijn temperatuurschom-melingen door veranderende zonneactiviteit tijdelijk: een periode van lage zonneactiviteit die de opwarming door CO2 tegenwerkt, zal altijd gevolgd worden door een periode met hoge zonneactiviteit, waarbij de opwarming van de aarde dus versneld wordt.

'Klimaatengineering zal de opwarming van de aarde niet oplossen'

In de bestseller Freakonomics werd berekend dat met ongeveer 100 miljoen dollar de opwarming van de aarde volledig kan worden teruggedraaid, via klimaatengineering. Valt de legitimiteit van extra ‘klimaattaksen’ dan niet volledig weg? (Jan Paulussen, Zwitserland)

Wim Thiery: Er zijn inderdaad mensen, zoals Donald Trump, die geloven dat futuristische vormen van klimaatengineering al onze problemen zullen oplossen. Zo stellen sommigen voor om reusachtige spiegels in de ruimte te plaatsen, om zonnestraling af te buigen. Of ze willen sulfaten in de stratosfeer pompen om wolken bij te maken of net weg te nemen, zodat de temperatuur op aarde zakt. Maar met zulke maatregelen pak je telkens maar één symptoom aan, zonder de onderliggende oorzaak van de klimaatopwarming weg te nemen. Bovendien kan klimaatengineering de neerslagpatronen veranderen, met alle gevolgen van dien voor de landbouw. En wie alle heil ziet in zulke systemen, zal niet meer de moeite doen om de gevaarlijke uitstoot in te perken.

Wat vervuilt het meest: een vliegtuig met 100 mensen, of 100 auto’s met telkens één persoon in? (Lieve Lerno, Wilrijk)

Thiery: Een vliegtuig met 100 passagiers zal zeker meer CO2 uitstoten dan 100 auto’s. Ik zag ooit een berekening voor het traject Londen-Edinburgh. De CO2-uitstoot van één Boeiing 747 op die route komt overeen met 336 Ford Mondeo’s (1.7TDCi) die hetzelfde traject afleggen. En die auto’s kunnen (in theorie) vier keer zoveel mensen vervoeren. Al zal het verschil in uitstoot wel verkleinen bij langere trajecten, want stijgen en dalen kost voor een vliegtuig meer brandstof dan vliegen op kruishoogte.

VRAAG VAN DE WEEK

Ik gebruik regelmatig Greenseat.nl. Die site berekent hoeveel CO2 mijn vlucht uitstoot en hoeveel het kost om die milieuschade te compenseren. Dat bedrag wordt dan geïnvesteerd in groene energie. Maar kan 8 euro echt een vliegreis naar Ghana ‘goedmaken’? (Marieke Carpentier, Gent)

Thiery: Dat lijkt inderdaad een zeer laag bedrag, maar dat komt omdat er momenteel heel goedkoop herbebost kan worden in het Zuiden. Je uitstoot wordt dus gecompenseerd door ergens in een ontwikkelingsland een boom te planten. Die kan dan een aantal jaren koolstof uit de atmosfeer filteren. Dat is een goed systeem om tijd te kopen, maar uiteindelijk zullen we die uitstoot moeten terugdringen, als we de opwarming van de aarde een halt willen toeroepen. En dan zijn vliegreizen – vooral intercontinentale vluchten – een zeer belangrijke factor.

Partner Content