Tussentijdse klimaatonderhandelingen Bonn ontaardden in “perfide schaakspel”

Peter Wittoeck © Belga

De tussentijdse klimaatonderhandelingen in de Duitse stad Bonn, die plaatsvonden van 5 tot en met 15 juni, verliepen bijzonder moeizaam. Belgisch delegatieleider Peter Wittoeck spreekt over een “perfide schaakspel” dat een “zorgwekkende prelude” vormt op wat er op de COP28-klimaattop in Dubai dit najaar verwacht kan worden. De voorbereidende onderhandelingen op de VN Klimaat-hoofdzetel werden gedomineerd door een ernstig agendadispuut, al kon er uiteindelijk wel wat bescheiden vooruitgang worden geboekt.

Het dispuut had voornamelijk te maken met de wens vanuit de Europese Unie om een agendapunt omtrent het ‘mitigation work programme’ te hebben. Op die manier zou de ambitie op het vlak van het beperken van de uitstoot van broeikasgassen een extra impuls kunnen krijgen, bijvoorbeeld door te focussen op fossiele brandstoffen of andere sectoren.

De EU werd daarin gesteund door vele andere onderhandelingsgroepen, zowel industrielanden als ontwikkelingslanden, maar de Like Minded Group of Developing Countries (LMDC), waartoe onder meer China, India en Saoedi-Arabië behoren, wilde daar niet van weten en deed dan maar een tegenzet omtrent extra financiering. “Daarmee werd geriskeerd dat er helemaal geen agenda zou komen, waardoor er niets zou kunnen worden overgedragen naar Dubai en we daar als het ware opnieuw van een wit blad zouden moeten beginnen”, stelt Wittoeck. Uiteindelijk bond de EU in en werden beide punten ingetrokken, waarna de beperkte vooruitgang die was geboekt in de informele gesprekken die parallel hadden plaatsgevonden, kon worden doorgestuurd naar Dubai.

Volgens Wittoeck vormt deze discussie een “prelude” van wat er in Dubai te wachten staat. Hij omschrijft het als “illustratief voor een poging om een scherpe Noord-Zuidlijn te trekken, terwijl de realiteit op het terrein en in de onderhandelingen anders is”. Wel stipt de Belgische delegatieleider nog aan dat er tussen nu en de klimaattop in Dubai in november nog een aantal belangrijke klimaatbijeenkomsten gepland staan.

Zo vindt er op initiatief van de Franse president Emmanuel Macron op 22 en 23 juni een internationale top plaats in de Franse hoofdstad Parijs waar het zal gaan over een nieuw globaal pact op het vlak van financiering. Onder meer klimaatfinanciering zal daar op het menu staan. “Hopelijk kunnen die een beetje een positieve impuls geven”, besluit Wittoeck.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content