Wel schadefonds, geen uitstap uit fossiele brandstoffen: COP27 bereikt dan toch akkoord

© GETTY

Na een nachtelijke onderhandelingsmarathon hebben de deelnemers aan de VN-klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh zondagochtend, met anderhalve dag vertraging, een slotverklaring aangenomen. Daarin roepen ze op tot een ‘snelle’ vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en bevestigen ze opnieuw de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Van een vooruitgang inzake een afscheid van fossiele brandstoffen is echter geen sprake.

Verschillende landen, waaronder India, gesteund door de Europese Unie, hadden er de afgelopen dagen in Sharm el-Sheikh voor gepleit dat er op de COP27 zou worden besloten tot een geleidelijke uitstap uit alle fossiele brandstoffen. De slottekst neemt echter gewoon de reeds in Glasgow aangenomen formulering over, tot groot ongenoegen van de op dit vlak meest vooruitstrevende landen.

Kort voor het einde van de bijeenkomst werd wel nog een akkoord gevonden over een fonds voor verlies en schade voor de bijzonder kwetsbare landen. Het gaat meer bepaald om financiering door de rijke landen voor de reeds geleden klimaatschade in arme landen. Landen die nu al de effecten van de opwarming van de aarde voelen, zoals Pakistan toen het afgelopen jaar overstroomde, wilden al langer zo’n fonds. Hoeveel geld het fonds gaat kosten, wie precies mee moet betalen en welke landen mogelijk geld ontvangen is allemaal nog onduidelijk. Dat wordt in het komende jaar besproken. 

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft zondag al teleurgesteld gereageerd op het gebrek aan ambitie van de COP27. “We moeten de uitstoot (van broeikasgassen) nu drastisch verminderen – en dat is een kwestie waarop deze COP geen antwoord heeft geboden”, zei hij na afloop van de klimaattop.

Partner Content