EU-uitstoot na coronajaar 2020 met 5 procent gestegen

Het economisch herstel na het coronajaar 2020 heeft de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie voor het eerst op jaarbasis weer de hoogte ingejaagd. Volgens voorlopige cijfers ging het in de EU in 2021 om een toename met naar schatting 5 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd rapport van het EU-milieuagentschap EEA. De uitstoot lag daarmee wel nog altijd ongeveer 6 procent lager dan in 2019, voor de coronacrisis uitbrak.

Van 1990 tot 2020 daalden de emissies van de 27 EU-lidstaten met 32 procent, waarmee aan de klimaatdoelstelling van een reductie met 20 procent tegen 2020 duidelijk werd voldaan. Wil de EU echter de ambitieuzere klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 halen, dan zal de jaarlijkse vooruitgang meer dan verdubbeld moeten worden, schrijven experts van het in Kopenhagen gevestigde milieuagentschap.  Zo zou de uitstoot jaarlijks met gemiddeld 134 miljoen ton CO2 – of 4 procent – moeten worden teruggedrongen om, zoals vooropgesteld, tegen 2030 voor een reductie van minstens 55 procent te zorgen, klinkt het.

Partner Content